Strona główna / Zmotywowani i zaangażowani

Zmotywowani i zaangażowani

Zmotywowani i zaangażowani

Dłonie złożone jedne na drugich

Zaangażowanie w działanie

Zmotywowani i zaangażowani

W ramach naszego zaangażowania w budowanie integracyjnego i motywującego środowiska, przeprowadzamy coroczne badania zaangażowania pracowników, a także ankiety Pulse Survey celem wspierania kultury wyrażania opinii, angażowania naszych pracowników i oceny naszych strategii kadrowych. Wyniki z 2021 roku wykazały, że pracownicy czują się doceniani i że w firmie Bentley panuje otwarta oraz szczera komunikacja. Pracownicy doceniają również naszą kulturę pracowitości, samą pracę, a także ufają firmie i swoim zespołom. Pozytywnie oceniają sposób, w jaki menedżerowie motywują ich do działania, pomagają w rozwiązywaniu problemów i stawiają jasne oczekiwania.

Dobrostan pracowników

W firmie Bentley dobre samopoczucie naszych pracowników jest bardzo ważne. Stworzyliśmy program My Wellbeing w celu wspierania naszych pracowników i utrzymywania długotrwałej kultury wellness. Program My Wellbeing promuje inicjatywy związane ze zdrowiem, których rezultaty wzmacniają zaangażowanie. Dzięki temu nasi pracownicy na całym świecie mogą dzielić się zasobami i pomysłami inspirującymi do prowadzenia zdrowego trybu życia i zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Program kładzie duży nacisk na zdrowie psychiczne oraz zapewnia ciekawe pomysły, refleksje, edukację, badania, materiały i elementy interaktywne.

Uznanie

Nasi pracownicy każdego dnia ciężko pracują na sukces firmy Bentley, naszych produktów i użytkowników. Firma Bentley nie mogłaby tego osiągnąć bez naszych pracowników. Zachęcamy zatem pracowników, menedżerów i liderów, aby doceniali członków zespołu i współpracowników poprzez indywidualne inicjatywy. Dodatkowo mamy również formalne programy, które pomagają uhonorować naszych pracowników w ciągu całego roku.

Grupa ludzi uśmiechających się i klaszczących na spotkaniu

Wyróżnienia Bentley Founders' Awards

Co roku najlepsi pracownicy firmy Bentley otrzymują wyróżnienia Founders' Awards. Bez ich wybitnego wkładu i nadzwyczajnego wysiłku, wydajności i niezawodności firma Bentley nie byłaby zdolna do utrzymania pozycji czołowego dostawcy oprogramowania dla światowej infrastruktury.

mężczyzna i kobieta wymieniają uścisk dłoni

Wyróżnienia Colleague Service Awards

Docenianie naszych pracowników po osiągnięciu przełomowych rocznic w ich stażu pracy zawsze było ważne dla firmy Bentley. Program Global Service Awards wyróżnia pracowników obchodzących trzecią, piątą i wszystkie kolejne pięcioletnie rocznice pracy w firmie Bentley. Docenianie lat stażu pracy w firmie Bentley polega na podkreślaniu pamiętnych chwil, społeczności i relacji, a także na uhonorowaniu pracownika za to, kim jest i za sukcesy, jakie osiągnął.

Globalne korzyści

Pakiet wynagrodzeń jest strategicznym narzędziem służącym do przyciągania największych talentów, ale co ważniejsze, motywuje on największe talenty już zatrudnione w firmie Bentley — naszych pracowników — do ciągłego dążenia do sukcesu.

kobieta pracuje na komputerze z notatnikiem

Plan zakupu akcji pracowniczych (ESPP)

Pracownicy firmy Bentley mogą nabyć akcje BSY przez nasz plan zakupu akcji pracowniczych (Employee Stock Purchase Plan), umożliwiający odkładanie części miesięcznego wynagrodzenia na zakup akcji firmy Bentley na koniec okresu ofertowego po obniżonej cenie w stosunku do cen rynkowych.

dwie osoby trzymające się za ręce

Programy wsparcia pracowników

W ramach programów Colleague Assistance Programs (EAP) firma Bentley zapewnia pracownikom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu nieodpłatny dostęp do poufnych konsultacji psychologicznych i usług innych specjalistów w celu wspierania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz pomocy w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi, w tym problemami rodzinnymi, zmianami w życiu, uzależnieniami i trudnościami natury psychicznej.

kobieta niosąca owoce w koszu

Bentley Impact Day

Aby uhonorować kulturę niesienia wsparcia i filantropii firmy Bentley, dla pracowników na całym świecie organizowany jest Bentley Impact Day. Zgodnie z naszą misją poprawy infrastruktury i jakości życia na świecie, Bentley Impact Day umożliwia pracownikom wzięcie dnia wolnego od pracy, żeby zaangażować się w wolontariat w wybranej organizacji.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.