Strona główna / Zapewnienie czystej wody dla 750 000 uchodźców | Advisian

Zapewnienie czystej wody dla 750 000 uchodźców | Advisian

Zapewnienie czystej wody dla 750 000 uchodźców

Advisian

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę i kryzys humanitarny

Dzięki analizie geotechnicznej firma Advisian określiła sposób zapewnienia czystej wody pitnej uchodźcom na półwyspie Teknaf w Bangladeszu.

Kluczowe szczegóły projektu

  • Projekt: Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę i kryzys humanitarny
  • Zrealizowana infrastruktura: Niezawodne studnie z czystą wodą w obozach dla uchodźców
  • Właściciel: Organizacja Narodów Zjednoczonych
  • Główni inżynierowie: Advisian
  • Data ukończenia: 2019 r.
Projekt 2D obozu dla uchodźców w Bangladeszu

Analiza geotechniczna pozwoliła firmie Advisian określić geologię półwyspu Teknaf oraz położenie i charakterystykę warstw wodonośnych. Ponieważ okazało się, że są one mniejsze i bardziej ukryte niż w innych rejonach Bangladeszu, firma doradziła Organizacji Narodów Zjednoczonych kopanie głębszych studni.

Walka o zapewnienie uchodźcom dostępu do wody

Kiedy w 2017 r. blisko 750 tys. uchodźców z grupy etnicznej Rohingya uciekło przed naruszeniami praw człowieka i przybyło na półwysep Teknaf w Bangladeszu, stanęli oni w obliczu nowego zagrożenia. Pora sucha w tym rejonie trwa pięć miesięcy, więc trzeba było wykonywać płytkie odwierty celem zapewnienia wody, jednak 80% z nich zostało zanieczyszczonych przez przepełnione latryny. Zajmująca się doradztwem inżynieryjnym firma Advisian musiała ustalić, jak szybko zapewnić lepszą dostępność czystej wody w okolicy i poprawić warunki panujące w obozach dla uchodźców.

Trudne warunki podczas pory suchej

Głównym celem firmy Advisian było zapewnienie pomocy uchodźcom w najbardziej suchym okresie roku w Bangladeszu. Idealnym rozwiązaniem byłoby utworzenie warstw wodonośnych otoczonych warstwami nieprzepuszczalnymi, które mogłyby stanowić zrównoważone źródło czystej wody pitnej. Chociaż Bangladesz jest krajem nizinnym, w którym występują sezonowe monsuny, warunki hydrogeologiczne okazały się trudne, ponieważ opady deszczu w porze suchej mają znikomy wpływ zarówno na zbiorniki wód powierzchniowych, jak i zasobność podziemnych warstw wodonośnych. Aby określić, jak zbudować czyste i wydajne studnie, firma Advisian musiała przeprowadzić szczegółową analizę geotechniczną.

Charakteryzowanie warstw wodonośnych z użyciem wizualizacji geofizycznej

Aby scharakteryzować dostępne zasoby wodne, firma Advisian sięgnęła po aplikacje Seequent. Dzięki funkcjom modelowania aplikacji Seequent i wysokiej jakości, szczegółowym wizualizacjom geofizycznym 3D firma Advisian ustaliła, że geologia terenu w pobliżu obozów dla uchodźców bardzo odbiegała od założeń, które przyjęto dla półwyspu. W trakcie analiz wykazano, że w pobliżu obozów dla uchodźców nie występują ciągłe warstwy wodonośne obecne w innych rejonach Bangladeszu, a istniejące warstwy wodonośne były dość niewielkie i ukryte. Pomogło to firmie Advisian ustalić, że aby odnieść sukces, należy zacząć kopać głębsze studnie.

Budowa bardziej efektywnych studni

Wyniki analizy firmy Advisian spowodowały, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zmieniła strategię. Aby wykorzystać okoliczne warstwy wodonośne, wykopano mniejszą liczbę studni, ale każda z nich sięgała głębiej w ziemię. Nowe studnie stały się obfitym źródłem czystej wody, umożliwiając ONZ zapewnienie uchodźcom niezbędnej pomocy humanitarnej. Ponadto, ponieważ studnie były bardziej wydajne, zmniejszono liczbę potrzebnych odwiertów, ograniczając wpływ kopania studni na środowisko.

Wpływ

Cele Zrównoważonego Rozwoju 6 i 13

Wkład w zrównoważoną i odporną infrastrukturę oraz w postępy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Rozbudowa zbiorników wodnych dla prawie 750 000 uchodźców Rohingya w celu zapewnienia dostępu do czystej wody.
  • Zapobieganie wysychaniu lub zanieczyszczaniu studni w okresach suszy.

„Wszyscy patrzą na te same zestawy danych, wszyscy mają różne pytania i wątpliwości, ale być może z różnych powodów. Dzięki oprogramowaniu View każdy ma kontrolę nad skalą i może wyróżnić te funkcje modelu, które go interesują”.

Paul Bauman, Advisian