Strona główna / Poprawa jakości powietrza i stanu zdrowia | Bay Area Air Quality Management

Poprawa jakości powietrza i stanu zdrowia | Bay Area Air Quality Management

Poprawa jakości powietrza i stanu zdrowia w dużym amerykańskim mieście

Okręg zarządzania jakością powietrza – Bay Area

Poprawa zdrowia społeczności poprzez szczegółowe modelowanie emisji

Dzięki przeprowadzeniu analizy dróg, firma Citilabs określiła miejsca, gdzie autostrady i przemysł ciężki wpływają na powstawanie najgorszych poziomów zanieczyszczenia powietrza w West Oakland w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

Kluczowe szczegóły projektu

  • Projekt: Poprawa zdrowia społeczności poprzez szczegółowe modelowanie emisji
  • Zrealizowana infrastruktura: Analiza emisji dwutlenku węgla na drogach
  • Właściciel: Okręg zarządzania jakością powietrza Bay Area
  • Główni inżynierowie: Citilabs
  • Data ukończenia: 2017 r.
Most i miasto w Zatoce San Francisco

Dzięki szeroko zakrojonemu projektowi analizy dróg w West Oakland określono pełny wpływ emisji spalin, zużycia opon i pyłu drogowego na środowisko. Firma Citilabs zidentyfikowała obszary najbardziej narażone na zanieczyszczenie, wspierając okręg zarządzania jakością powietrza Bay Area w opracowaniu ukierunkowanych rozwiązań mających na celu zmniejszenie ekspozycji.

Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza w celu poprawy stanu zdrowia

Jakość powietrza w West Oakland należy do najgorszych w stanie Kalifornia ze względu na emisje z pobliskich autostrad i znajdującego się tam przemysłu ciężkiego. Organizacja pozarządowa Environmental Defense Fund odkryła, że w niektórych rejonach ilość występującej tam sadzy równa się jednemu mikrogramowi na metr sześcienny. Według Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego te zanieczyszczenia są przyczyną wysokiego wskaźnika zachorowań na astmę, raka, choroby serca i udary w tej dzielnicy. Kiedy ustawodawca stanowy nakazał zmniejszenie ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza w 2017 roku, West Oakland zostało wskazane jako pierwsza społeczność, która miała być objęta działaniami. Okręg zarządzania jakością powietrza — Bay Area Air Quality Management District — musiał znaleźć sposób na ograniczenie emisji i poprawę zdrowia społeczności.

Dokładna identyfikacja źródeł emisji

Urząd we współpracy z interesariuszami społeczności, w tym rzecznikami sprawiedliwości środowiskowej i przedstawicielami przemysłu, doszedł do wniosku, że konieczne jest ustalenie pochodzenia źródeł emisji, co następnie pozwoli je kontrolować. Chociaż jednym z najbardziej prawdopodobnych źródeł zanieczyszczenia powietrza w West Oakland były ruchliwe drogi i autostrady, urząd chciał najpierw przeprowadzić oddolną inwentaryzację emisji, w której można by uwzględnić różnice w emisjach między kwartałami. W związku z tym pojawiła się potrzeba znalezienia platformy, która mogłaby dostarczać szczegółowych i intuicyjnych danych na temat sieci dróg, a także powiązać dane o liczbie pojazdów z informacjami o ich ruchach.

Tworzenie analizy zanieczyszczenia w kwartałach

Po zbadaniu kilku opcji urząd uznał, że jedynym rozwiązaniem, które może zapewnić szczegółową telematykę drogową potrzebną do inwentaryzacji emisji i analizy modelowania, jest Streetlytics. Analiza pozwoliła zmierzyć średnią liczbę pojazdów według pory roku, dnia tygodnia i godziny dnia wzdłuż każdego segmentu jezdni, a także zbadać liczbę pasów ruchu, długość drogi, ograniczenia w ruchu, trasy ciężarówek i rodzaje nawierzchni jezdni. Urząd połączył dane drogowe, w tym zdjęcia z Google Earth, z danymi o jakości powietrza, aby stworzyć szczegółową inwentaryzację emisji, która obejmowała bieżącą emisję spalin, straty podczas jazdy, zużycie opon, zużycie hamulców i podnoszony pył drogowy wzdłuż każdego połączenia drogowego w West Oakland.

Określenie najlepszych sposobów obniżenia ryzyka zachorowania na raka

Łącząc dane, urząd stworzył kompleksową mapę narażenia na zanieczyszczenie powietrza, która wskazywała konkretne obszary najbardziej dotknięte zanieczyszczeniem powietrza. Najgorsze wskaźniki odnotowano w dzielnicach Third Street, West Prescott i Seventh Street. Analiza pomoże urzędnikom opracować ukierunkowane rozwiązania zmniejszające zagrożenie, których celem jest obniżenie ryzyka zachorowania na raka, tak aby od liczby sięgającej 346 osób na milion w 2030 roku zejść do 110 osób na milion. Ponadto urząd planuje rozszerzyć analizę emisji drogowych, aby objąć nią cały obszar Zatoki San Francisco, czyli dziewięć hrabstw.

Wpływ

Cele Zrównoważonego Rozwoju 3,11

Wkład w zrównoważoną i odporną infrastrukturę oraz w postępy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Poprawa jakości powietrza w West Oakland dzięki redukcji emisji z autostrad i przemysłu.
  • Znaczne obniżenie ryzyka zachorowania na raka z 346 osób na milion do 110 osób na milion do roku 2030.

„Bez danych telematyki drogowej uzyskanych dzięki Streetlytics, wkład ciężarówek w emisję w poszczególnych kwartałach byłby taki sam we wszystkich obszarach. Dane z rozwiązania Streetlytics odegrały kluczową rolę w opracowywaniu szczegółowej inwentaryzacji emisji drogowych”.

Virginia Lau, Advanced Project Advisor, Bay Area Air Quality Management District