Strona główna / Poprawa stanu środowiska dzięki cyfrowemu bliźniakowi w skali miasta | Miasto Helsinki

Poprawa stanu środowiska dzięki cyfrowemu bliźniakowi w skali miasta | Miasto Helsinki

Poprawa kondycji środowiska dzięki cyfrowemu bliźniakowi w skali miasta

Miasto Helsinki

Helsinki 3D+

Dzięki cyfrowemu bliźniakowi w skali miasta otwarta platforma danych Helsinki 3D+ pomaga teraz realizować szereg różnych inicjatyw mających na celu bardziej zrównoważony rozwój i programów poprawiających jakość życia.

Kluczowe szczegóły projektu

  • Projekt: Helsinki 3D+
  • Zrealizowana infrastruktura: Cyfrowy bliźniak Helsinek w Finlandii
  • Właściciel: Miasto Helsinki
  • Główni inżynierowie: Miasto Helsinki
  • Data ukończenia: listopad 2016 r.

Za pomocą wizualizacji rozwoju przedstawiciele Helsinek kładą nacisk na współpracę między miastem, mieszkańcami i deweloperami.

Projekt miasta Helsinki 2D

Dzięki cyfrowemu bliźniakowi w skali miasta, Helsinki wspierają obecnie wiele rodzajów inicjatyw mających na celu poprawę trwałości zrównoważonego rozwoju i jakości życia.

Podejmowanie współczesnych wyzwań z cyfrowym bliźniakiem na skalę miasta

Ponieważ Helsinki stanęły w obliczu współczesnych wyzwań, takich jak rosnąca urbanizacja i zmiany klimatyczne, władze miasta zdały sobie sprawę, że muszą wyjść poza tradycyjne techniki planowania, aby jak najlepiej służyć swojej społeczności i osiągnąć cel Finlandii, jakim jest neutralność węglowa do 2035 roku. Uruchomiono projekt o wartości 1 mln EUR, którego zamierzeniem jest utworzenie cyfrowego bliźniaka miasta w celu usprawnienia wewnętrznych usług i procesów, promowania rozwoju inteligentnego miasta oraz udostępniania modeli miejskich jako otwartych danych dla obywateli i firm w celach badawczo-rozwojowych. W ramach projektu Helsinki 3D+ zespół zrealizował pilotażowe portfolio, żeby zademonstrować moc nowej technologii modelowania i promować jej zastosowanie w szkolnictwie wyższym.

Modelowanie terenu oparte na współpracy

Miasto Helsinki wykorzystało kombinację skanowania laserowego i fotogrametrii ukośnej do pozyskania danych i obrazów. Za pomocą narzędzia ContextCapture i szeregu aplikacji firmy Bentley do modelowania rzeczywistości 3D, zespół projektowy wykonał modelowanie powierzchni i terenu oraz wygenerował model siatki rzeczywistości całego miasta. Dodatkowo, oprogramowanie ProjectWise posłużyło jako interfejs do współpracy przy zarządzaniu wszystkimi informacjami i udostępnianiu danych pomiędzy zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Tworzenie cyfrowego bliźniaka

Miasto Helsinki wykorzystało technologię rejestrowania rzeczywistości firmy Bentley do geokoordynacji, procesu „optioneering", modelowania i wizualizacji w całym projekcie Helsinki 3D+. W przypadku wielkoskalowych map podkładowych i map użytkowych zespół wykorzystał mapę narzędzia OpenCities. Oprogramowanie Descartes zapewniło przetwarzanie ukośne i ortofotomapy, Pointools zostało wykorzystane do modelowania powierzchni i terenu, ContextCapture do utworzenia reprezentacji miasta w siatce 3D, a aplikacja LumenRT do wizualizacji w celu prezentacji modeli. Za pomocą ProjectWise ustanowiono wspólne środowisko dla wszystkich danych projektowych, zoptymalizowano zarządzanie dokumentami oraz usprawniono procesy pracy między zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Promowanie rozwoju inteligentnego miasta

Cyfrowy bliźniak w skali miasta zapewnia kompleksowe podejście do dekarbonizacji, budowania odporności na zmiany klimatyczne, zdrowych społeczności i dobrego samopoczucia. Obecnie platforma Helsinki 3D+ wspiera wiele rodzajów inicjatyw mających na celu lepsze uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju oraz poprawę jakości życia, w tym analizowanie wykorzystania energii słonecznej, przeprowadzanie ocen ryzyka powodzi i wykonywanie obliczeń stopnia zanieczyszczenia hałasem. Inicjatywy te dają głębszy wgląd w stan systemów miejskich, usprawniają proces podejmowania decyzji i promują rozwój inteligentnych miast. Miasto również używa tej platformy do poprawy planowania i zaangażowania pomiędzy przedstawicielami władz miasta, mieszkańcami i deweloperami, upewniając się, że wszyscy mają prawo do wyrażenia swoich opinii.

Wpływ

Cele Zrównoważonego Rozwoju 11 i 9

Wkład w zrównoważoną i odporną infrastrukturę oraz w postępy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Wspieranie inicjatyw, które zapewniają bardziej zrównoważony rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców miasta.
  • Zapewnienie głębszego wglądu w stan systemów miejskich, usprawnienie procesu podejmowania decyzji i promowanie rozwoju inteligentnego miasta.

„Miasta przyszłości potrzebują zaawansowanych narzędzi i innowacyjnych modeli miejskich do kreatywnego projektowania i podejmowania dobrze uzasadnionych decyzji”.

Jarmo Suomisto, Project Manager, Helsinki 3D+

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.