Strona główna / Zmniejszanie wpływu na środowisko poprzez projektowanie | Mott MacDonald

Zmniejszanie wpływu na środowisko poprzez projektowanie | Mott MacDonald

Wdrażanie lepszych inicjatyw projektowych w celu zmniejszenia wpływu na środowisko w trakcie eksploatacji

Mott MacDonald

Carbon Portal

Firma Mott MacDonald obniży emisję dwutlenku węgla związaną z eksploatacją linii kolejowej High Speed 2 o 3,2 mln ton dzięki zastosowaniu portalu do mierzenia emisji w celu wyboru najlepszych opcji projektowych.

Kluczowe szczegóły projektu

  • Projekt: Carbon Portal
  • Zrealizowana infrastruktura: Portal mierzący wpływ decyzji projektowych na emisję dwutlenku węgla
  • Właściciel: Mott MacDonald
  • Główni inżynierowie: Mott MacDonald
  • Data ukończenia: 2019 r.
Mapa cieplna

Firma Mott MacDonald stworzyła portal mierzący emisję dwutlenku węgla celem oszacowania wpływu decyzji projektowych podczas rozwoju projektu High Speed 2.

Projekt 3D mostu

Dzięki wybraniu najlepszych możliwych opcji, firma Mott MacDonald obniży emisję dwutlenku węgla o 3,2 mln ton w ciągu pierwszych 60 lat działania linii kolejowej High Speed 2.

Zmniejszanie śladu węglowego kolei High Speed 2

W 2019 roku Wielka Brytania stała się pierwszą dużą gospodarką, która zobowiązała się do osiągnięcia zerowych emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku. W rezultacie firma Mott MacDonald musiała zmienić sposób podejścia do rozwoju projektów, tak aby w znacznym stopniu ograniczyć emisje i wesprzeć zaangażowanie kraju w walce ze zmianami klimatycznymi. Prace na 70-kilometrowym odcinku nowej 530 km linii kolejowej High Speed 2 (HS2) biegnącej przez Wielką Brytanię postanowiono wykorzystać do przeprowadzenia pilotażu reformy sposobów realizacji projektów. Ten fragment trasy charakteryzował się wieloma wyzwaniami i wysokim poziomem złożoności, gdyż obejmuje 8 wiaduktów, 68 estakad, 27 przejazdów podziemnych, 31 przepustów, 74 nasypy, 40 przekopów, 3 tunele i 14 ścian oporowych.

Współpraca za pośrednictwem narzędzia Carbon Portal

W firmie Mott MacDonald zdano sobie sprawę, że dzięki śledzeniu kosztów emisji dwutlenku węgla każdej decyzji podjętej w fazie projektowania można określić wpływ budowy i eksploatacji na środowisko w miarę upływu czasu. Koncepcja portalu węglowego wykorzystywałaby cyfrowego bliźniaka, zawierającego szczegółowe informacje projektowe w celu umożliwienia określenia opcji o najmniejszym oddziaływaniu na ekosystem. Co więcej – taka platforma musiałaby być intuicyjna i usprawniać kooperację ze względu na partnerstwo z firmą SYSTRA JV, obejmujące projekt HS2 i konieczność współpracy między 600 osobami znajdującymi się w 35 biurach w 28 miastach.

Włączenie informacji o emisji dwutlenku węgla do cyfrowego bliźniaka

Po dokonaniu oceny potencjalnych rozwiązań w Mott MacDonald stwierdzono, że za pomocą aplikacji firmy Bentley możliwe jest utworzenie opartego na współpracy portalu mierzącego emisje dwutlenku węgla o wymaganym poziomie szczegółowości. Po wygenerowaniu cyfrowego bliźniaka i wypełnieniu go danymi projektu stworzono interfejs typu „przeciągnij i upuść”, który umożliwia członkom zespołu importowanie kompleksowych zestawów danych dotyczących emisji dwutlenku węgla i kosztów dla każdego działania i zasobu. Zespół wykorzystuje portal do łatwego porównywania różnych opcji (na etapie określania potrzeb, podczas rozpatrywania opcji – „optioneering", czy w trakcie szczegółowego projektowania) w celu określenia najbardziej ekologicznego rozwiązania, a także wykazania, gdzie nastąpiła redukcja emisji dwutlenku węgla i kosztów.

Ograniczanie emisji przez 60 lat

Oszczędności w zakresie emisji dwutlenku węgla dotyczą wszystkich aspektów projektu, jednak w przypadku HS2 badania branżowe wskazują, że 90% możliwych oszczędności i innowacji osiągniętych zostaje w ramach pierwszych 10% wydatków na projekt. Firma Mott MacDonald szacuje, że emisje budowlane w ich segmencie wyniosą od 5,8 mln do 6,1 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (MtCO2e). W tym przypadku decyzje firmy będą miały również wpływ na działalność kolei HS2 po zakończeniu budowy. Oczekuje się, że pierwsze 60 lat operacji przyniesie dodatkowe oszczędności emisji rzędu 3,0-3,2  MtCO2e.

Wpływ

Cele Zrównoważonego Rozwoju 13,12, 9

Wkład w zrównoważoną i odporną infrastrukturę oraz w postępy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Wspieranie zaangażowania Wielkiej Brytanii w walkę ze zmianami klimatycznymi.
  • Eliminacja do 3,2 mln ton emisji dwutlenku węgla podczas eksploatacji.
  • Określenie wpływu budowy i eksploatacji na środowisko z upływem czasu.

„Geoprzestrzenna wizualizacja zagrożeń i założeń umożliwiła naszym zespołom projektowym lepsze zrozumienie obszarów wysokiego ryzyka i identyfikację luk, którymi należało się zająć na etapie opracowywania projektu”.

Tom Olasina, Project Director, Mott MacDonald