Strona główna / Określenie sposobu zapobiegania powodziom na obszarach miejskich | SIDR

Określenie sposobu zapobiegania powodziom na obszarach miejskich | SIDR

Określenie sposobu zapobiegania powodziom na obszarach miejskich

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.

Budowa miejskiej platformy do zarządzania wodami opadowymi i powodziowymi w mieście

Firma SIDRI wyeliminowała problemy związane z powodziami i podtopieniami w Jiujiang w prowincji Jiangxi w Chinach dzięki stworzeniu systemu analizy hydraulicznej o wartości 8 mld CNY.

Kluczowe szczegóły projektu

  • Projekt: Budowa miejskiej platformy do zarządzania wodami opadowymi i powodziowymi
  • Zrealizowana infrastruktura: Model rzeczywistości 3D i model hydrodynamiczny w skali miasta
  • Właściciel: China Three Gorges Corporation
  • Główni inżynierowie: Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.
  • Data ukończenia: 2021 r.
Projekt 2D miasta Szanghaj

Firma SIDRI stworzyła model rzeczywistości, zawierający szczegółowe informacje hydrauliczne oraz umożliwiający określenie wpływu alternatywnych scenariuszy.

Mapa termiczna Szanghaju z lotu ptaka

Dzięki informacjom uzyskanym z modeli, urzędnicy miejscy mogą poprawić przepływ wody, chronić mieszkańców i przygotować miasto na przyszłe zdarzenia pogodowe.

Wpływ poważnych zdarzeń powodziowych dał impuls do zmian

W 2020 r. poważna powódź wzdłuż rzeki Jangcy zabiła 141 osób, a kolejne 38 milionów zostało przesiedlonych. Dla miasta Jiujiang ta katastrofa była najnowszą z serii przypadków powodzi i podtopień spowodowanych przyśpieszoną urbanizacją, a urzędnicy początkowo nie potrafili określić, jak im zapobiegać. Celem lepszego przygotowania się na przyszłe wydarzenia i zminimalizowania zakłóceń w życiu miasta, firma China Three Gorges Corporation zleciła organizacji Shanghai Investigation, Design & Research Institute (SIDRI) stworzenie systemu analizy hydraulicznej, który mógłby symulować różne warunki wodne w mieście. Brakowało jednak adekwatnych danych obrazujących aktualny stan systemu przeciwpowodziowego i odwadniającego.

Poszukiwanie bardziej szczegółowych danych

System analizy hydraulicznej, żeby działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem, musiałby wyraźnie przedstawiać szczegółowe dane, planować działania przeciwpowodziowe i wskazywać zdarzenia awaryjne. Często aktualizowane dane hydrauliczne muszą być łatwo dostępne, żeby skrócić czas potrzebny do wysłania służb ratowniczych. Zespół SIDRI ustalił, że w celu dostarczania kluczowych informacji konieczne jest utworzenie modelu rzeczywistości. Jednak taki skok technologiczny wymagałby oprogramowania wykorzystującego więcej niż tradycyjne metody modelowania hydraulicznego i o możliwościach uwzględnienia danych Internetu Rzeczy, zapewniając wgląd niezbędny do określenia sposobu zmniejszenia ryzyka powodzi.

Łączenie modeli hydraulicznych z modelem rzeczywistości

W SIDRI ustalono, że aplikacje firmy Bentley umożliwiają utworzenie modelu rzeczywistości, który mógłby wspierać wszystkie cele miasta w zakresie zapobiegania powodziom. Najpierw zarejestrowano obrazy, a następnie za pomocą narzędzia ContextCapture wygenerowano model rzeczywistości obejmujący obszar 21 km2. Tutaj wykorzystano oprogramowanie OpenFlows FLOOD i OpenFlows SewerGEMS do stworzenia i połączenia jedno- oraz dwuwymiarowych modeli hydrodynamiki. Dzięki czujnikom IoT modele mogą zapewniać obliczenia w czasie rzeczywistym. Na koniec zintegrowano model rzeczywistości 3D z modelami hydrodynamiki za pomocą aplikacji LumenRT w celu dynamicznej animacji zdarzeń powodziowych.

Poprawa reagowania kryzysowego dzięki danym w czasie rzeczywistym

Możliwość przewidywania potencjalnego nasiąkania wodą pozwala urzędnikom z wyprzedzeniem identyfikować i rozwiązywać poważne problemy związane z odwadnianiem. Dane w czasie rzeczywistym nałożone na model rzeczywistości umożliwiają szybkie reagowanie w razie powodzi. Intuicyjna i dokładna analiza pomogła zoptymalizować plan reagowania kryzysowego i określić rodzaj infrastruktury niezbędnej do usprawnienia przepływu wody, ochrony mieszkańców i przygotowania miasta na przyszłe zdarzenia pogodowe.

Wpływ

Cele Zrównoważonego Rozwoju 13, 11, 6

Wkład w zrównoważoną i odporną infrastrukturę oraz w postępy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Rozwiązanie krytycznych problemów związanych z odwadnianiem w celu zapobiegania powodziom.
  • Usprawnienie przepływu wody i przygotowanie miasta na przyszłe zdarzenia pogodowe.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.