Strona główna / Budowa farmy wiatrowej na zboczu górskim | TBEA

Budowa farmy wiatrowej na zboczu górskim | TBEA

Budowa farmy wiatrowej na zboczu górskim

TBEA Xi’an Electric Design Co., Ltd.

Zastosowanie technologii cyfrowej w projektowaniu elektrowni wiatrowych

Firma TBEA Xi'an Electric Design zbudowała wartą 385 mln CNY, 50-megawatową elektrownię wiatrową w otoczeniu gęstej roślinności i na trudnym terenie w Chengde w prowincji Hebei w Chinach.

Kluczowe szczegóły projektu

  • Projekt: Zastosowanie technologii cyfrowej w projektowaniu farm wiatrowych
  • Zrealizowana infrastruktura: 50-megawatowa farma wiatrowa
  • Właściciel: TBEA Sunoasis Co., Ltd.
  • Główni inżynierowie: TBEA Xi'an Electric Design Co., Ltd.
  • Data ukończenia: grudzień 2021 r.
TBEA Xi’an Electric

Dzięki utworzeniu modeli terenu 3D firma TBEA Xi'an Electric Design Company opracowała sposób wykorzystania energii wiatrowej na tym pozornie niemożliwym do zagospodarowania obszarze.

Po zakończeniu budowy farma wiatrowa zmniejszy standardowe zużycie węgla o 363 mln ton rocznie, a także emisję dwutlenku węgla o 1 mld ton.

Projektowanie dużej elektrowni wiatrowej w trudnym terenie

W celu obniżenia emisji dwutlenku węgla podczas wytwarzania energii chiński plan transformacji energetycznej zakłada zmniejszenie udziału energii pochodzącej z paliw kopalnych o 4% w ciągu pięciu lat. Żeby wesprzeć realizację tego zamierzenia, firma TBEA Xi'an Electric Design Co. Ltd. zainicjowała projekt farmy wiatrowej Longhua Guangsheng Aobao. Zadanie obejmowało zaplanowanie turbin wiatrowych o wysokości 108 metrów w formacji pierścieniowej oraz dróg biegnących przez obiekt, w tym do pobliskiej podstacji. Farma wiatrowa musiałaby mieć moc 50 MW i wydajność na poziomie 117 mln kWh. Z założenia projekt miał być dokładny i na tyle wydajny, żeby obiekt mógł zostać ukończony w ciągu zaledwie 15 miesięcy, a koszty budowy dróg zminimalizowane.

Znalezienie lepszego sposobu przeprowadzania pomiarów terenu

W firmie TBEA Xi'an Electric Design zdano sobie sprawę, że w tym przypadku tradycyjne metody prowadzenia pomiarów topograficznych i tworzenia modeli terenu nie będą miały zastosowania. Wobec tego zaczęto szukać oprogramowania, które umożliwiłoby nie tylko tworzenie modeli 3D terenu, ale także modelowanie planowanych dróg oraz podstacji. Firma chciała również upewnić się, że projekt jest jak najbardziej dokładny i wydajny oraz utworzyć symulacje, umożliwiające wielobranżowemu zespołowi kooperację w wysoce wizualnym środowisku. Zdecydowano się na wdrożenie opartego na współpracy oprogramowania do modelowania 3D.

Korzystanie z oprogramowania do modelowania 3D do zaprojektowania terenu

Po rozważeniu dostępnych opcji, firma TBEA Xi'an Electric Design wybrała aplikacje firmy Bentley do realizacji tego złożonego projektu. Korzystając z danych uzyskanych z obrazów zarejestrowanych za pomocą dronów, zespół stworzył model rzeczywistości 3D za pomocą ContextCapture, aby intuicyjnie odzwierciedlić krajobraz, co umożliwiło optymalizację układu farmy wiatrowej. Oprogramowanie OpenRoads zostało wykorzystane do zaprojektowania dróg do koordynowania transportu materiałów. Pozwoliło ono również uwzględnić występującą na tym obszarze roślinność. OpenBuildings Designer posłużył do utworzenia fundamentów turbin wiatrowych o strukturze podobnej do rozwiązań stosowanych przy budowie wieżowców. Aplikacja ta pozwoliła również zespołowi na przeprowadzenie niezbędnych obliczeń oraz upewnienie się, że projekt spełnia warunki geograficzne i wiatrowe. Dzięki SYNCHRO 4D firma TBEA Xi'an Electric Design przeprowadziła symulacje podnoszenia turbin wiatrowych, określając optymalny rozmiar platformy najlepiej dostosowany do lokalnego środowiska.

Oszczędność czasu i redukcja kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu czystej energii

Wykorzystanie narzędzia ContextCapture przez firmę TBEA Xi'an Electric Design skróciło czas wykonywania pomiarów o połowę i przyczyniło się do utworzenia modelu o dokładności do 5 cm. Za pomocą aplikacji firmy Bentley zespół wykrył i naprawił kolizje w obiektach podziemnych, eliminując potrzebę wprowadzenia ponad 100 przeróbek. Dzięki technologii 3D udoskonalono projekt terenu, tym samym oszczędzając 3,8 mln CNY na kosztach materiałów i robót ziemnych. Symulacje przeprowadzone w oprogramowaniu SYNCHRO 4D obniżyły platformę dźwigową o jedną trzecią, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów materiałów i pozytywnie wpłynęło na lokalne środowisko. Po ukończeniu elektrownia wiatrowa zapewni czystą energię 150 000 osobom i stworzy 200 miejsc pracy. Aplikacje firmy Bentley miały kluczowe znaczenie przy opracowywaniu obiektu, którego celem jest zmniejszenie zużycia węgla o 363 mln ton rocznie i obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1 mld ton, w tym także emisji innych szkodliwych gazów.

Wpływ

Cele Zrównoważonego Rozwoju 7

Wkład w zrównoważoną i odporną infrastrukturę oraz w postępy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Zapewnienie czystej, odnawialnej energii dla 150 000 osób i obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1 mld ton.

  • Zapewnienie 200 miejsc pracy w lokalnej gospodarce.

„Cyfrowe projektowanie 3D pozwala nam rozwijać naszą metodę projektowania, kontrolować koszty na różnych etapach, poprawiać wydajność i zapewnia efekt zgodny z projektem. Nasz przyszły cel to cyfrowy bliźniak całego cyklu życia naszego projektu”.

Qinwen Guo, Chief Executive Officer, TBEA Xi’an Electric Design Co., Ltd.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.