Strona główna / Zapewnienie czystości londyńskiej Tamizy przez następne 120 lat | Thames Tideway East

Zapewnienie czystości londyńskiej Tamizy przez następne 120 lat | Thames Tideway East

Zapewnienie czystości londyńskiej Tamizy przez następne 120 lat

Spółka joint venture Costain, VINCI i Bachy Soletanche

Thames Tideway

To wspólne przedsięwzięcie firm Costain, VINCI i Bachy Soletanche ma na celu radykalne zmniejszenie ilości odpadów i zanieczyszczeń znajdujących ujście w Tamizie dzięki Thames Tideway, nowemu systemowi kanalizacyjnemu dla Londynu. 

Kluczowe szczegóły projektu

  • Projekt: Thames Tideway
  • Zrealizowana infrastruktura: Nowy system kanalizacyjny dla Londynu
  • Właściciel: Bazalgette Tunnel Ltd.
  • Główni inżynierowie: Spółka joint venture Costain, VINCI i Bachy Soletanche
  • Data ukończenia: 2025 r.
Thames Tideway, projekt 2D

Projekt Thames Tideway ma na celu zastąpienie przeciążonego systemu kanalizacyjnego Londynu wybudowanego w epoce wiktoriańskiej, który każdego roku jest odpowiedzialny za zrzut milionów ton ścieków do Tamizy.

Ilustracja projektu Thames Tideway

Dzięki stworzeniu projektu, który redukuje zanieczyszczenia Tamizy i bierze pod uwagę wzrost populacji, jakość wody powróci do poziomu nienotowanego od czasu powstania pierwotnego systemu kanalizacyjnego.

Zastąpienie przeciążonego systemu kanalizacyjnego

150-letni londyński system kanalizacyjny został zbudowany dla populacji liczącej mniej niż połowę obecnych 8 milionów mieszkańców miasta. Ponieważ ilość odpadów wychodzących przewyższyła możliwości przerobowe, miliony ton nieoczyszczonych, surowych ścieków trafia każdego roku do Tamizy. Spółka joint venture Costain, VINCI i Bachy Soletanche (CVB JV) jest odpowiedzialna za zaprojektowanie, budowę i wymianę wschodniej części tunelu o wartości 850 mln GBP, w tym sześciu szybów oraz za 10 kilometrów robót zlokalizowanych 70 metrów pod centrum Londynu. Projekt skupia 12 branż projektowych, liczne firmy łańcucha dostaw oraz innych uczestników. Każda zaangażowana strona pomimo napiętego harmonogramu musiała unikać uszkodzenia pobliskich zabytkowych budynków i spowodowania zakłóceń w funkcjonowaniu dzielnic. W obliczu tych wyzwań spółka CVB potrzebowała zintegrowanej technologii cyfrowej do ustalenia nowych granic konwencjonalnej budowy i realizacji tego super-systemu kanalizacyjnego.

Pokonywanie wyzwań dzięki modelowaniu budowy

Inżynierowie CVB utworzyli połączone środowisko danych (CDE) i wdrożyli modelowanie budowy 4D oraz wspólne planowanie, żeby sprostać wyzwaniom projektowym i usprawnić zarządzanie pracami inżynierskimi i budową. Utworzone modele 3D połączono z programem budowy, tworząc ponad 30 inteligentnych modeli 4D. Spółka wykorzystała wspólną platformę do skoordynowanego, wielobranżowego modelowania oraz przechowywania wszystkich informacji na temat budowy. Zintegrowana technologia firmy Bentley zapewniła rozwiązanie cyfrowe, które ustanowiło wizualną sekwencję pokazującą rozwój robót budowlanych.

Zapobieganie kolizjom i zarządzanie podwykonawcami

Narzędzie SYNCHRO 4D usprawniło modelowanie 4D do wspólnego planowania i zarządzania cyfrową budową, umożliwiając prowadzenie wydajnych, bezpiecznych i zrównoważonych prac budowlanych. Interoperacyjność oprogramowania OpenBuildings Designer zapewniła możliwość tworzenia modeli 3D w celu integracji modeli łańcucha dostaw w różnych formatach plików ze skoordynowanymi modelami na platformie ProjectWise. Zastosowanie SYNCHRO 4D umożliwiło zespołom w terenie łatwy dostęp, przeglądanie i badanie modeli w celu analizy i zapewnienia optymalnej wykonalności złożonych prac budowlanych. Dzięki rozwiązaniu technologii cyfrowej 4D firmy Bentley zapobieżono potencjalnym kolizjom i skutecznie zarządzano równoległymi pracami prowadzonymi przez wielu podwykonawców pracujących razem w bardzo zatłoczonych lokalizacjach.

Przywracanie jakości wody w Tamizie

Rozwiązania firmy Bentley umożliwiły realizację projektu, który zmniejsza zanieczyszczenie i uwzględnia przewidywany wzrost liczby ludności. Dzięki wykorzystaniu modeli budowy 4D podczas cotygodniowych wspólnych spotkań poświęconych planowaniu, spółka CVB mogła wytyczyć złożone roboty budowlane z wyprzedzeniem, co pozwoliło zaoszczędzić znaczną ilość czasu w trakcie projektu. Modele budowy 4D usprawniły analizę terenu, zapewniły wykonalność, pozwoliły uniknąć uszkodzeń istniejących budynków i wyeliminowały przeróbki, co przyczyniło się do skrócenia programu budowy o ponad 90 dni. Dzięki temu zaoszczędzono 300 000 GBP na kosztach bezpośrednich i 1 mln GBP na kosztach pośrednich. Za pomocą aplikacji cyfrowych firmy Bentley do współpracy, zespół projektowy zapewnił dokładną wizualizację procesu budowy, poprawiając komunikację i zrozumienie między pracownikami budowy i innymi uczestnikami projektu, co usprawniło procesy pracy, zatwierdzania i podejmowania decyzji. Oczekuje się, że po zakończeniu prac w 2025 roku jakość wody w Tamizie powróci do poziomu nienotowanego od czasu wybudowania pierwotnego systemu kanalizacyjnego.

Wpływ

Zrównoważony rozwój 6

Wkład w zrównoważoną i odporną infrastrukturę oraz w postępy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Zmniejszenie zanieczyszczenia wody poprzez wyeliminowanie spływu ścieków do Tamizy.
  • Minimalizacja wpływu na środowisko naturalne w okolicznych dzielnicach.

„Technologia [firmy Bentley] skróciła czas projektowania, zredukowała godziny pracy zasobów, zwiększyła produktywność spotkań i wyeliminowała żmudne zadania. Podejście oparte na współpracy osiągnięte dzięki
SYNCHRO 4D było kluczowe dla zaangażowania klienta, projektantów i producentów na wczesnym etapie podejmowania decyzji”.

Sandra Reis, BIM Manager, CVB JV

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.