Strona główna / Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa

Polityka przyjęta: 19 października 2021 r.

Misją firmy Bentley jest wykorzystywanie jej znakomitego oprogramowania i usług w celu wywierania pozytywnego wpływu poprzez infrastrukturę na całym świecie, tak by przyczyniać się zarówno do rozwoju globalnej gospodarki, jak i ochrony środowiska, a dzięki temu poprawiać jakość życia. W ramach naszej strategii ESG (zakładającej podejmowanie działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego) zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności w sposób, który zakłada nieustanne doskonalenie naszych produktów z myślą o środowisku oraz niwelowanie ryzyka środowiskowego związanego z naszymi przedsięwzięciami. Nasza Polityka środowiskowa szczegółowo określa nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialności środowiskowej oraz postawy, jakich oczekujemy od naszych współpracowników, abyśmy mogli wspólnie działań na rzecz realizacji naszej strategii ESG. Firma Bentley oczekuje, że wszyscy współpracownicy, goście, sprzedawcy i dostawcy będą stosować poniższe praktyki, abyśmy mogli wspólnie działać na rzecz realizacji strategii ESG firmy Bentley.

Zgodność z przepisami na rzecz ochrony środowiska

Firma Bentley oczekuje, że wszyscy jej współpracownicy, goście i dostawcy będą przestrzegać praw ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony środowiska obowiązujących w jurysdykcjach, w których prowadzą działalność oraz że będą zgłaszać potencjalne naruszenia. Aby zgłosić potencjalne naruszenie, należy:

 • Wysłać wiadomość do zespołu naszej infolinii dla osób zgłaszających nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnej, zarządzanej przez podmiot zewnętrzny strony internetowej dostępnej pod adresem URL https://www.openboard.info/BSY. Serwis internetowy obsługiwany jest przez podmiot zewnętrzny, który zapewnia anonimowość osobie zgłaszającej (chyba że chce ona ujawnić swoją tożsamość, jeśli uzna to za stosowne).
 • Wysłać list do Komitetu ds. zgodności na następujący adres: Bentley Systems, Incorporated Compliance Committee 685 Stockton Drive Exton, PA 19341 USA

Produkty tworzone z myślą o środowisku

Firma Bentley jest zaangażowana w dostarczanie rozwiązań programowych, które wspierają zrównoważony rozwój i są motorem postępu, pomagając stawić czoła globalnym wyzwaniom związanym ze środowiskiem. W szczególności zobowiązujemy się do:

 • opracowywania produktów i ich funkcji, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju;
 • zapewniania zasobów i szkoleń dla naszych użytkowników i klientów, aby mogli w pełni wykorzystywać potencjał naszych produktów, przyczyniając się w ten sposób do ochrony planety;
 • wyróżniania i doceniania przypadków użycia przez użytkowników i klientów, które ilustrują zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko;
 • rozwijania umiejętności ilościowego określania i raportowania wyników kluczowych inicjatyw środowiskowych na podstawie przypadków użycia przez użytkowników i klientów w celu dalszego wykazania wpływu na ochronę środowiska.

Działalność prowadzona z myślą o środowisku

Firma Bentley jest zaangażowana w prowadzenie działalności w sposób, który zapewnia ochronę środowiska. Staramy się prowadzić działalność tak, aby łagodzić szkody wyrządzane środowisku naturalnemu i przyczyniać się do tworzenia globalnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na kluczowe wyzwania związane ze środowiskiem. W szczególności zobowiązujemy się do:

 • poszukiwania możliwości w zakresie czystych technologii w naszej bezpośredniej działalności i w naszym łańcuchu dostaw;
 • corocznego pomiaru emisji dwutlenku węgla w Zakresie 1 i 2 i stopniowej pracy nad dodatkowymi działaniami klimatycznymi, w tym nad pomiarami w Zakresie 3 i wyznaczaniem celów;
 • stopniowego zwiększania zakresu gromadzonych danych dotyczących innych wskaźników środowiskowych w naszych bezpośrednich działaniach, w tym dotyczących wody i odpadów;
 • efektywniejszego zarządzania podróżami służbowymi w sposób pozwalający na zmniejszenie naszego wpływu na klimat;
 • brania pod uwagę efektywności środowiskowej przy wyborze lokalizacji biur dla naszych globalnych pracowników; pracy nad zmniejszeniem z czasem liczby małych, satelitarnych biur, które posiadamy;
 • zmniejszenia wpływu zakładów na środowisko poprzez inicjatywy na rzecz oszczędzania energii i redukcji odpadów;
 • partnerstwa z dostawcami w celu usprawnienia gromadzenia danych środowiskowych w naszym łańcuchu dostaw i wspólnej pracy nad ograniczeniem ryzyka środowiskowego.