Strona główna / Globalna strategia podatkowa

Globalna strategia podatkowa

Bentley Systems, Incorporated i spółki zależne – Globalna strategia podatkowa

Bentley Systems, Incorporated i spółki zależne (Bentley) publikują swoją strategię podatkową

Strategia podatkowa

Firma Bentley jest zobowiązana do (i) przestrzegania przepisów w sposób odpowiedzialny oraz (ii) budowania i utrzymywania profesjonalnych i konstruktywnych relacji z organami podatkowymi w oparciu o zasady wzajemnej przejrzystości i zaufania.

Zobowiązania te, wyjaśnione bardziej szczegółowo poniżej, dotyczą wszystkich krajów i wszystkich pracowników.

Planowanie podatkowe

Bentley zarządza kosztami podatkowymi poprzez maksymalizację efektywności podatkowej transakcji biznesowych. Obejmuje to korzystanie z dostępnych zachęt i ulg podatkowych. Należy przeprowadzić to w sposób, który jest dostosowany do celów handlowych Bentley i spełnia zobowiązania prawne i standardy etyczne firmy. Dodatkowo należy przeprowadzić to w sposób dający wynik podatkowy, którego firma Bentley nie uważa za sprzeczny z intencjami danych przepisów.     

Relacje z organami podatkowymi

Firma Bentley jest zaangażowana w budowanie konstruktywnych relacji z organami podatkowymi poprzez otwartość i przejrzystość, w celu usunięcia niepewności w zakresie transakcji biznesowych firmy. Tam, gdzie jest to właściwe i możliwe, Bentley prowadzi konsultacje z organami podatkowymi, aby pomóc w kształtowaniu proponowanych przepisów i przyszłej polityki podatkowej.

Podejście do radzenia sobie z ryzykiem podatkowym

Firma Bentley stara się zmniejszyć poziom ryzyka podatkowego wynikającego z jej działalności w takim stopniu, w jakim jest to racjonalnie wykonalne, poprzez upewnienie się, że stosowana jest ostrożność w odniesieniu do wszystkich procesów, które mogłyby istotnie wpłynąć na zgodność ze zobowiązaniami podatkowymi.

Ład korporacyjny

Bentley, jako spółka publiczna, ma ramy kontroli wewnętrznej, które podtrzymują zasady i procedury wspierające jej zobowiązania podatkowe. Dyrektor finansowy, czyli CFO, jest odpowiedzialny za ryzyko podatkowe firmy Bentley, a wiceprezes ds. podatków zarządza ryzykiem podatkowym w jurysdykcjach, w których działa. Razem zapewniają wskazówki i porady dla zarządu we współpracy z doradcami firmy Bentley.

Zarząd zatwierdził to podejście. Komisja Audytowa Bentley nadzoruje sprawy podatkowe i ryzyko firmy poprzez okresowe przeglądy. Ramy zarządzania firmy Bentley są wykorzystywane do zarządzania ryzykiem podatkowym, ustanawiania kontroli i monitorowania ich skuteczności. Wiceprezes ds. podatków jest odpowiedzialny za upewnienie się, że odpowiednie zasady, procesy i systemy są wdrożone oraz że globalny zespół podatkowy ma wymagane umiejętności i wsparcie w celu wdrożenia tego podejścia.

Bentley uważa powyższe za zgodne z obowiązkiem opublikowania swojej strategii podatkowej w Wielkiej Brytanii na mocy paragrafu 16(2), Schedule 19, Finance Act 2016.

Zatwierdzenie przez zarząd zaktualizowanych zasad przyjętych 8 grudnia 2022 r.
Data opublikowania 16 grudnia 2022 r.