Strona główna / Sekcja 508 — Oświadczenie

Sekcja 508 — Oświadczenie

Oświadczenie dotyczące sekcji 508 ustawy o rehabilitacji

Dostępność technologii elektronicznych i informatycznych dla osób z niepełnosprawnościami

Produkty firmy Bentley Systems, Incorporated („Bentley”) są zgodne ze standardami dostępności technologii elektronicznej i informacyjnej („Standardy”) określonymi dla oprogramowania w ramach federalnej inicjatywy w zakresie dostępności technologii informacyjnej, przy czym wyjaśnia się, co następuje:

Produkty Bentley są zgodne w zakresie, w jakim sprzęt i bazowy system operacyjny są zgodne ze Standardami, oraz w zakresie, w jakim projekt i implementacja dostępnych systemów informatycznych udostępniają technologię wspomagającą. Osoby z niepełnosprawnościami mogą wymagać specjalnego oprogramowania o zwiększonej dostępności lub urządzeń peryferyjnych jako udogodnienia w korzystaniu z produktów firmy Bentley.

Stopień zgodności produktów Bentley ze Standardami może być określony tylko w kontekście konkretnych systemów IT, do których mają być włączone. Wyjaśnienie Standardów przez agencje zamawiające w celu określenia konkretnych wymogów dostępności dla twórców oprogramowania agencji byłoby wymagane do określenia dodatkowej, jeśli w ogóle, specyficznej zgodności produktów Bentley.