Strona główna / Prezentacja innowacji iTwin

Prezentacja innowacji iTwin

Logo oprogramowania iTwin, białe

Innowacje iTwin

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się, jak możesz tworzyć własne aplikacje i rozwiązania na platformie iTwin.

Wprowadzaj innowacje dzięki cyfrowym bliźniakom

Przy pomocy platformy iTwin i iTwin.js, integratorzy, programiści, firmy inżynieryjne oraz firma Bentley rozwiązują wyzwania związane z infrastrukturą.

Beyond CAD to nowy, bardziej wydajny, fotorealistyczny silnik wizualizacji 3D do projektów budowlanych i transportowych. Integracja Beyond CAD umożliwia renderowanie modeli cyfrowych bliźniaków infrastruktury w ich oprogramowaniu do wizualizacji 3D wykorzystującym silnik Unreal Engine.

M2X.ai łączy technologię gier wideo z procesami pracy branży budowlanej. Ich produkt M2 Diagram wykorzystuje platformę Bentley iTwin do synchronizacji, łączenia i udostępniania danych metodologii BIM, w tym wszystkich głównych typów plików oprogramowania do projektowania inżynierskiego.

Firma Allvision zbudowała integrację, która wprowadza szybkie audyty cyfrowych bliźniaków wygenerowane z danych terenowych i SI jako połączone dane do dowolnego modelu iTwin. Dzięki temu decydenci na rynkach transportu drogowego i kolejowego mogą usprawnić swoje procesy pracy i monitorować zmiany w infrastrukturze.

Firma neARabl opracowała aplikację mobilną, która tworzy doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości dla cyfrowych bliźniaków na platformie iTwin. Aplikacja ta pomaga interesariuszom projektów budowlanych w nawigacji i interakcji z ciągle zmieniającymi się placami budowy.

Firma Silo AI zbudowała rozwiązanie dla właścicieli infrastruktury rurociągów miejskich, które pozwala przewidywać awarie i zwiększać wydajność operacyjną ciepłownictwa. Rozwiązanie to łączy zaawansowaną analizę danych Silo AI z platformą iTwin, zapewniając łatwe w użyciu wizualizacje rurociągów.

Firma Phocaz zbudowała aplikację do agregowania danych o projektach drogowych i graficznych procesów pracy dla agencji transportowych. Traffic Design Data Manager firmy Phocaz upraszcza nawigację po danych, synchronizując rekordy raportów z lokalizacją obiektów, umożliwiając śledzenie problemów projektowych, takich jak brakujące długości, pozycje płatne czy nazwy geometrii.

Firma CCTech zbudowała aplikację iTwin, która wyświetla wyniki symulacji HVAC z ich rozwiązania simulationHub Computational Fluid Dynamics. Aplikacja ta pozwala użytkownikowi na wizualizację warunków komfortu i lepsze zrozumienie wydajności projektów HVAC.

Firma SmartViz zbudowała rozwiązanie umożliwiające poprawę wydajności i optymalizację budynków na platformie iTwin firmy Bentley. Rozwiązanie to integruje dane IoT, informacje o zużyciu energii i analizę obłożenia w cyfrowym bliźniaku budynku na platformie iTwin, co pozwala ich silnikowi sztucznej inteligencji analizować wydajność budynku i generować modele predykcyjne.

Rozwiązanie Smart i-Building firmy Wipro skupia się na monitorowaniu w czasie rzeczywistym, alertach i zarządzaniu incydentami dla dużych budynków i kampusów na całym świecie. Rozwiązanie wykorzystuje platformę iTwin do wizualizacji budynku, projektowania, analizy i dokumentacji.

Climatwin

Firma ClimaTwin zintegrowała rozwiązanie do hiperlokalnej analizy i oceny ryzyka pogodowego z platformą iTwin, aby wzmocnić swoje rozwiązania w zakresie świadomości sytuacyjnej w całym cyklu życia infrastrukturalnego majątku trwałego. Platforma iTwin wspiera rozwiązanie Climatwin w zakresie agregacji, wizualizacji i analizy danych.

Akular

Firma Akular opracowała na platformie iTwin aplikację AR/VR, która ma wspierać jej rozwiązania w zakresie wizualizacji i budowy projektów infrastrukturalnych. Platforma iTwin służy jako warstwa integracyjna do łączenia, dopasowywania i synchronizowania rozbieżnych strumieni danych oraz zwiększa możliwości rozwiązania Akular w zakresie wykrywania kolizji, rozwiązywania problemów i porównywania wersji.

Hepta

Hepta wykorzystuje platformę iTwin do wizualizacji chmury punktów lidar i integracji różnych formatów danych w swoim rozwiązaniu do kontroli i analizy linii energetycznych uBird. Rozwiązanie uBird łączy powstałe w ten sposób cyfrowe bliźniaki z narzędziem programowym opartym na sztucznej inteligencji, które wspomaga wykwalifikowanych inspektorów w łatwym znajdowaniu wad i zapobieganiu zagrożeniom w majątku trwałym.

Iness360

Oferta iNESS BDex wykorzystuje platformę iTwin do łączenia wizualizacji 3D modeli budynków i operacyjnych danych Internetu rzeczy. BDex wykorzystuje platformę iTwin do agregacji i dopasowania zróżnicowanych danych inżynieryjnych i danych modelowania rzeczywistości, które mają krytyczne znaczenie dla generowania wniosków opartych na sztucznej inteligencji.

Logo ReScan

Aplikacja mobilna REscan sprawia, że przestrzenie można zdalnie oglądać, analizować, edytować i przygotowywać do zastosowań związanych z obliczeniami przestrzennymi. Platforma iTwin pozwala aplikacji REscan na płynne łączenie danych modelowania rzeczywistości z danymi BIM/CAD środowisk nieruchomości komercyjnych podczas pracy w terenie.

Waveo

Algorytm sztucznej inteligencji (SI) Waveo usprawnia analizę chmur punktów generowanych z wielu typów źródeł danych. Platforma iTwin pozwoliła Waveo zintegrować ich algorytm sztucznej inteligencji z oprogramowaniem OpenTower IQ firmy Bentley, zwiększając jego możliwości w zakresie podejmowania decyzji i wizualizacji.

Agile Handover

Firma Agile Handover opracowała usługę przekazania SaaS, która umożliwia cyfrową walidację i przygotowanie przekazania skoncentrowanego na projekcie do widoków eksploatacji i konserwacji w celu wykorzystania cyfrowych bliźniaków eksploatacji i konserwacji. W Agile Handover wykorzystano platformę iTwin do synchronizacji, wizualizacji i dopasowania danych projektowych 2D / 3D oraz dokumentacji eksploatacyjno-konserwacyjnej do widoków informacji o eksploatacji i konserwacji w iTwin.