Strona główna / OpenCities Map

OpenCities Map

Logo oprogramowania OpenCities Map białe

OpenCities Map

Oprogramowanie geoprzestrzenne dla cyfrowych miast

Możliwości modelowania inżynierskiego w środowisku przestrzennym

Skutecznie dokumentuj i modeluj majątek trwały w środowisku geoprzestrzennym 2D lub 3D. Produkty OpenCities Map bezproblemowo i intuicyjnie integrują się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych, w tym Oracle Spatial, SQL Server Spatial, PostgreSQL (PostGIS) i Esri (FGBD, ArcGIS Server i online). Ustanowienie pojedynczego źródła prawdy dla całego zestawu danych 2D i 3D zapewnia aktualność danych wszystkim potrzebującym dostępu.

* Ceny różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części Licencjonowanie i subskrypcje.

 • OpenCities Map PowerView
 • Przykładowy ekran oprogramowania komputerowego OpenCities Map PowerView

  Co to jest OpenCities Map PowerView?

  OpenCities Map PowerView umożliwia przegląd zasobów mapowania oraz przeprowadzanie nieskomplikowanych czynności związanych z pozyskiwaniem cech i edycją obiektów 2D. Obsługuje GPS i możliwości edycji, dzięki czemu idealnie nadaje się do operacji w terenie, które wymagają edycji cech. Jest to podstawowa wersja produktu do przeglądania i edytowania informacji geoprzestrzennych 2D. Oprogramowanie OpenCities Map PowerView obejmuje metody pozycjonowania, które konwertują narzędzia do tworzenia elementów CAD do narzędzi do tworzenia elementów opartych na cechach. Użytkownicy narzędzi CAD mogą nadal korzystać z dobrze znanych możliwości programu MicroStation do tworzenia elementów map bez konieczności uczenia się nowego procesu pracy. Można także tworzyć własne metody pozycjonowania dla bardziej konkretnych potrzeb.

  Możliwości

  Twórz inteligentne obiekty przestrzenne

  Wzbogacaj oparte na CAD procesy pracy w zakresie mapowania, rozszerzając możliwości MicroStation o modelowanie oparte na cechach. Twórz niestandardowe metody pozycjonowania w celu przyśpieszenia projektowania i unikania błędów.

  Ulepszona interoperacyjność

  Bezpośrednie wysyłanie zapytań i import z wiodących przestrzennych baz danych (tylko do odczytu), takich jak Oracle Spatial, Microsoft SQL Server, Esri File Geodatabase, ArcGIS Server i Online, PostgreSQL (PostGIS) oraz Web Feature Service (WFS), zapewniające płynny i intuicyjny dostęp do danych przestrzennych z różnych źródeł. Oprogramowanie integruje się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych i formatami danych.

  Przestrzenna platforma SDK

  Eksperci w dziedzinie rozwoju oprogramowania mogą stworzyć własną, niestandardową aplikację GIS w celu zaspokojenia swoich unikalnych potrzeb. OpenCities Map zapewnia bazową funkcjonalność przestrzenną i łączność z bazą danych do tworzenia niestandardowych rozwiązań GIS.

  Lepsze przestrzenne procesy pracy

  Łatwo edytuj dane 2D i zarządzaj nimi w ramach płynnego procesu pracy z szybkim przesyłaniem strumieniowym i bezpośrednim dostępem do danych.

  Inteligentne obiekty przestrzenne

  Zapewnia możliwości projektowania 2D do tworzenia i konserwacji danych przestrzennych o jakości inżynierskiej.

  Ujednolica informacje przestrzenne

  Zapewnia integralność danych i egzekwuje reguły biznesowe, a także integruje informacje przestrzenne.

  Arkusz danych

 • OpenCities Map Advanced
 • Przykładowy ekran oprogramowania komputerowego OpenCities Map Advanced

  Co to jest OpenCities Map Advanced?

  OpenCities Map Advanced zawiera bogaty zbiór możliwości, które znacznie zwiększają produktywność dzięki umożliwieniu opartych na cechach procesów pracy w zakresie modelowania za pośrednictwem pliku schematu. Umożliwia to zdefiniowanie zestawu cech do zarejestrowania wraz z powiązanymi właściwościami, symboliką, komentarzem i zachowaniami. Za pomocą rozszerzenia formatu MicroStation DGN o XFM, narzędzie OpenCities Map Advanced zapewnia środowisko gwarantujące dokładność właściwości geometrycznych i biznesowych, jednocześnie zapewniając dostęp do potężnych narzędzi oprogramowania MicroStation. Oprogramowanie OpenCities Map Advanced obejmuje metody pozycjonowania, które konwertują narzędzia do tworzenia elementów CAD na narzędzia do tworzenia elementów opartych na cechach. Użytkownicy narzędzi CAD mogą nadal korzystać z dobrze znanych możliwości programu MicroStation do tworzenia elementów map bez konieczności uczenia się nowego procesu pracy.

  Możliwości

  Zdefiniuj model danych dla cech w oparciu o właściwości biznesowe

  Bogaty zbiór możliwości, które znacznie zwiększają produktywność dzięki umożliwieniu opartych na cechach procesów pracy w zakresie modelowania za pośrednictwem pliku schematu. Umożliwia to zdefiniowanie zestawu cech do zarejestrowania wraz z powiązanymi właściwościami, symboliką, komentarzem i zachowaniami.

  Połącz się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych

  Edytuj, utrzymuj i zarządzaj danymi modelu miasta 3D, w tym nieuporządkowanymi i uporządkowanymi danymi, takimi jak projekty przestrzenne, architektoniczne i inżynierskie, chmury punktów i siatki rzeczywistości. Płynnie integruj je z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych.

  Zorientowane na cechy i konfigurowalne metody pozycjonowania

  Konwertuj narzędzia do tworzenia elementów CAD na narzędzia do tworzenia elementów opartych na cechach. Możesz nadal korzystać z dobrze znanych możliwości programu MicroStation do tworzenia elementów map bez konieczności uczenia się nowego procesu pracy. Możesz także tworzyć własne metody pozycjonowania dla bardziej konkretnych potrzeb.

  Ujednolica informacje przestrzenne 2D i 3D

  Zapewnia integralność danych i egzekwuje reguły biznesowe, a także integruje informacje przestrzenne.

  Zachowuje standardy CAD w celu utworzenia inteligentnych obiektów GIS

  Generuje bardzo dokładne dane przestrzenne na potrzeby infrastrukturalnych procesów pracy.

  Zwiększa interoperacyjność

  Integruje się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych i formatami danych.

  Przyśpiesza dojrzałość cyfrową

  Inteligentnie konwertuje rysunki CAD na cechy przestrzenne i przesyła je do przestrzennych baz danych.

  Arkusz danych

 • OpenCities Map Ultimate
 • Przykładowy ekran oprogramowania komputerowego OpenCities Map Ultimate

  Co to jest OpenCities Map Ultimate?

  OpenCities Map Ultimate to pełna funkcjonalność oprogramowania MicroStation, łącznie ze wszystkimi narzędziami do edycji 3D i modelowania bryłowego. Rozwiązanie to oferuje również dostęp do pełnego zbioru możliwości analizy przestrzennej i prezentacji z wykorzystaniem danych 2D i 3D. Obejmuje to zdolność tworzenia buforów wokół obiektów, wykonywania nakładek topologicznych, tworzenia map tematycznych 2D i 3D, wykrywania kolizji 3D, a także jako możliwości wykonywania analizy cieni i światła słonecznego. Pracuj z danymi modelowania rzeczywistości, takimi jak rastry, STM, chmury punktów i siatki rzeczywistości w celu wprowadzenia kontekstu dla usprawnienia procesów pracy, uproszczenia procesu podejmowania decyzji i zapewnienia wydajnej realizacji projektów. OpenCities Map Ultimate zapewnia wysokiej klasy narzędzia do pracy z danymi modelowania rzeczywistości i wyodrębniania z nich informacji. Za pomocą cechy klasyfikacji można łatwo dodawać informacje semantyczne do siatek rzeczywistości 3D.

  Możliwości

  Zintegruj kontekst rzeczywistości

  Integruj, przetwarzaj i przesyłaj strumieniowo dane modelowania rzeczywistości, takie jak wielkoskalowe siatki rzeczywistości, chmury punktów, skalowalne modele terenu i dane rastrowe do użytku w inżynierskim środowisku CAD wraz z natywnym połączeniem z przestrzenną bazą danych.

  Połącz się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych

  Edytuj, utrzymuj i zarządzaj danymi modelu miasta 3D, w tym nieuporządkowanymi i uporządkowanymi danymi, takimi jak projekty przestrzenne, architektoniczne i inżynierskie, chmury punktów i siatki rzeczywistości. Płynnie integruj je z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych.

  Twórz inteligentne obiekty przestrzenne

  Pracuj z możliwościami produktywnego projektowania 2D i 3D w celu tworzenia i konserwacji inżynierskich danych przestrzennych miejskiego majątku trwałego.

  Lepsza integracja danych modelowania rzeczywistości z przestrzennymi procesami pracy

  Pracuj z danymi modelowania rzeczywistości w celu wprowadzenia kontekstu i usprawnienia procesów pracy.

  Łączy dane inżynierskie ze środowiskiem GIS

  Umieść dane inżynierskie w swoim środowisku GIS.

  Zwiększa interoperacyjność

  Integruje się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych i formatami danych.

  Przyśpiesza dojrzałość cyfrową

  Inteligentnie konwertuje rysunki CAD na cechy przestrzenne i przesyła je do przestrzennych baz danych.

  Arkusz danych

Przykładowy ekran oprogramowania komputerowego OpenCities Map PowerView

Co to jest OpenCities Map PowerView?

OpenCities Map PowerView umożliwia przegląd zasobów mapowania oraz przeprowadzanie nieskomplikowanych czynności związanych z pozyskiwaniem cech i edycją obiektów 2D. Obsługuje GPS i możliwości edycji, dzięki czemu idealnie nadaje się do operacji w terenie, które wymagają edycji cech. Jest to podstawowa wersja produktu do przeglądania i edytowania informacji geoprzestrzennych 2D. Oprogramowanie OpenCities Map PowerView obejmuje metody pozycjonowania, które konwertują narzędzia do tworzenia elementów CAD do narzędzi do tworzenia elementów opartych na cechach. Użytkownicy narzędzi CAD mogą nadal korzystać z dobrze znanych możliwości programu MicroStation do tworzenia elementów map bez konieczności uczenia się nowego procesu pracy. Można także tworzyć własne metody pozycjonowania dla bardziej konkretnych potrzeb.

Możliwości

Twórz inteligentne obiekty przestrzenne

Wzbogacaj oparte na CAD procesy pracy w zakresie mapowania, rozszerzając możliwości MicroStation o modelowanie oparte na cechach. Twórz niestandardowe metody pozycjonowania w celu przyśpieszenia projektowania i unikania błędów.

Ulepszona interoperacyjność

Bezpośrednie wysyłanie zapytań i import z wiodących przestrzennych baz danych (tylko do odczytu), takich jak Oracle Spatial, Microsoft SQL Server, Esri File Geodatabase, ArcGIS Server i Online, PostgreSQL (PostGIS) oraz Web Feature Service (WFS), zapewniające płynny i intuicyjny dostęp do danych przestrzennych z różnych źródeł. Oprogramowanie integruje się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych i formatami danych.

Przestrzenna platforma SDK

Eksperci w dziedzinie rozwoju oprogramowania mogą stworzyć własną, niestandardową aplikację GIS w celu zaspokojenia swoich unikalnych potrzeb. OpenCities Map zapewnia bazową funkcjonalność przestrzenną i łączność z bazą danych do tworzenia niestandardowych rozwiązań GIS.

Lepsze przestrzenne procesy pracy

Łatwo edytuj dane 2D i zarządzaj nimi w ramach płynnego procesu pracy z szybkim przesyłaniem strumieniowym i bezpośrednim dostępem do danych.

Inteligentne obiekty przestrzenne

Zapewnia możliwości projektowania 2D do tworzenia i konserwacji danych przestrzennych o jakości inżynierskiej.

Ujednolica informacje przestrzenne

Zapewnia integralność danych i egzekwuje reguły biznesowe, a także integruje informacje przestrzenne.

Arkusz danych

Przykładowy ekran oprogramowania komputerowego OpenCities Map Advanced

Co to jest OpenCities Map Advanced?

OpenCities Map Advanced zawiera bogaty zbiór możliwości, które znacznie zwiększają produktywność dzięki umożliwieniu opartych na cechach procesów pracy w zakresie modelowania za pośrednictwem pliku schematu. Umożliwia to zdefiniowanie zestawu cech do zarejestrowania wraz z powiązanymi właściwościami, symboliką, komentarzem i zachowaniami. Za pomocą rozszerzenia formatu MicroStation DGN o XFM, narzędzie OpenCities Map Advanced zapewnia środowisko gwarantujące dokładność właściwości geometrycznych i biznesowych, jednocześnie zapewniając dostęp do potężnych narzędzi oprogramowania MicroStation. Oprogramowanie OpenCities Map Advanced obejmuje metody pozycjonowania, które konwertują narzędzia do tworzenia elementów CAD na narzędzia do tworzenia elementów opartych na cechach. Użytkownicy narzędzi CAD mogą nadal korzystać z dobrze znanych możliwości programu MicroStation do tworzenia elementów map bez konieczności uczenia się nowego procesu pracy.

Możliwości

Zdefiniuj model danych dla cech w oparciu o właściwości biznesowe

Bogaty zbiór możliwości, które znacznie zwiększają produktywność dzięki umożliwieniu opartych na cechach procesów pracy w zakresie modelowania za pośrednictwem pliku schematu. Umożliwia to zdefiniowanie zestawu cech do zarejestrowania wraz z powiązanymi właściwościami, symboliką, komentarzem i zachowaniami.

Połącz się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych

Edytuj, utrzymuj i zarządzaj danymi modelu miasta 3D, w tym nieuporządkowanymi i uporządkowanymi danymi, takimi jak projekty przestrzenne, architektoniczne i inżynierskie, chmury punktów i siatki rzeczywistości. Płynnie integruj je z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych.

Zorientowane na cechy i konfigurowalne metody pozycjonowania

Konwertuj narzędzia do tworzenia elementów CAD na narzędzia do tworzenia elementów opartych na cechach. Możesz nadal korzystać z dobrze znanych możliwości programu MicroStation do tworzenia elementów map bez konieczności uczenia się nowego procesu pracy. Możesz także tworzyć własne metody pozycjonowania dla bardziej konkretnych potrzeb.

Ujednolica informacje przestrzenne 2D i 3D

Zapewnia integralność danych i egzekwuje reguły biznesowe, a także integruje informacje przestrzenne.

Zachowuje standardy CAD w celu utworzenia inteligentnych obiektów GIS

Generuje bardzo dokładne dane przestrzenne na potrzeby infrastrukturalnych procesów pracy.

Zwiększa interoperacyjność

Integruje się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych i formatami danych.

Przyśpiesza dojrzałość cyfrową

Inteligentnie konwertuje rysunki CAD na cechy przestrzenne i przesyła je do przestrzennych baz danych.

Arkusz danych

Przykładowy ekran oprogramowania komputerowego OpenCities Map Ultimate

Co to jest OpenCities Map Ultimate?

OpenCities Map Ultimate to pełna funkcjonalność oprogramowania MicroStation, łącznie ze wszystkimi narzędziami do edycji 3D i modelowania bryłowego. Rozwiązanie to oferuje również dostęp do pełnego zbioru możliwości analizy przestrzennej i prezentacji z wykorzystaniem danych 2D i 3D. Obejmuje to zdolność tworzenia buforów wokół obiektów, wykonywania nakładek topologicznych, tworzenia map tematycznych 2D i 3D, wykrywania kolizji 3D, a także jako możliwości wykonywania analizy cieni i światła słonecznego. Pracuj z danymi modelowania rzeczywistości, takimi jak rastry, STM, chmury punktów i siatki rzeczywistości w celu wprowadzenia kontekstu dla usprawnienia procesów pracy, uproszczenia procesu podejmowania decyzji i zapewnienia wydajnej realizacji projektów. OpenCities Map Ultimate zapewnia wysokiej klasy narzędzia do pracy z danymi modelowania rzeczywistości i wyodrębniania z nich informacji. Za pomocą cechy klasyfikacji można łatwo dodawać informacje semantyczne do siatek rzeczywistości 3D.

Możliwości

Zintegruj kontekst rzeczywistości

Integruj, przetwarzaj i przesyłaj strumieniowo dane modelowania rzeczywistości, takie jak wielkoskalowe siatki rzeczywistości, chmury punktów, skalowalne modele terenu i dane rastrowe do użytku w inżynierskim środowisku CAD wraz z natywnym połączeniem z przestrzenną bazą danych.

Połącz się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych

Edytuj, utrzymuj i zarządzaj danymi modelu miasta 3D, w tym nieuporządkowanymi i uporządkowanymi danymi, takimi jak projekty przestrzenne, architektoniczne i inżynierskie, chmury punktów i siatki rzeczywistości. Płynnie integruj je z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych.

Twórz inteligentne obiekty przestrzenne

Pracuj z możliwościami produktywnego projektowania 2D i 3D w celu tworzenia i konserwacji inżynierskich danych przestrzennych miejskiego majątku trwałego.

Lepsza integracja danych modelowania rzeczywistości z przestrzennymi procesami pracy

Pracuj z danymi modelowania rzeczywistości w celu wprowadzenia kontekstu i usprawnienia procesów pracy.

Łączy dane inżynierskie ze środowiskiem GIS

Umieść dane inżynierskie w swoim środowisku GIS.

Zwiększa interoperacyjność

Integruje się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych i formatami danych.

Przyśpiesza dojrzałość cyfrową

Inteligentnie konwertuje rysunki CAD na cechy przestrzenne i przesyła je do przestrzennych baz danych.

Arkusz danych

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Zasoby dotyczące oprogramowania do modelowania rzeczywistości

Najczęściej zadawane pytania

OpenCities Map to kompleksowe oprogramowanie geoprzestrzenne służące do dokumentowania i modelowania majątku trwałego 2D i 3D dla cyfrowych miast. Umożliwia procesy pracy mapowania oparte na CAD w sfederowanym środowisku geoprzestrzennym.

Ceny OpenCities Map PowerView, OpenCities Map Advanced i OpenCities Map Ultimate różnią się w zależności od regionu. Istnieje wiele różnych typów licencji, a popularnym wyborem jest 12-miesięczna licencja praktyka „Practitioner“, dostępna poprzez sklep internetowy Bentley. Dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, otrzymujesz subskrypcję Virtuoso, co oznacza, że otrzymujesz oprogramowanie ORAZ szkolenia, usługi ekspertów i indywidualne wsparcie, których potrzebujesz, aby szybko rozpocząć pracę.

Procesor
Procesor Intel® lub AMD® o częstotliwości 1.0 GHz lub wyższej. MicroStation nie jest obsługiwane na procesorze, który nie obsługuje SSE2.

System operacyjny
Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2016 (wersja 64-bitowa), Windows Server 2012 R2 (wersja 64-bitowa)

Środowiska wirtualne
Citrix XenApp 7.15 wersja 64-bitowa w systemie Windows Server 2012 R2

Pamięć
4 GB minimum, zalecane 16 GB

Wolne miejsce na dysku
Minimum 25 GB, do 40 GB w zależności od dodatkowych instalacji, takich jak funkcje towarzyszące i produkty towarzyszące

Łączność
Do korzystania z niektórych funkcji produktu i instalacji oprogramowania wymagana jest łączność z Internetem.

Najbardziej aktualne wymagania systemowe można znaleźć na stronie Bentley Communities.

Licencjonowanie i opcje subskrypcji

Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie

Roczna licencja ze szkoleniem

Subskrypcja Virtuoso — popularny wybór wśród małych i średnich firm

Uzyskaj dostęp do oprogramowania w pakiecie ze szkoleniem — od razu! Virtuosity, sklep internetowy firmy Bentley, oferuje wygodny sposób wykupu 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie firmy Bentley za niską opłatą z góry. Każdy zakup online za pośrednictwem sklepu Virtuosity ma postać subskrypcji Virtuoso, która obejmuje szkolenia i automatyczne odnawianie.

Bez konieczności podpisywania umowy można łatwo i szybko rozpocząć pracę.

Kup teraz

Jednorazowy zakup ze wsparciem

Licencja wieczysta z SELECT

Licencja wieczysta na oprogramowanie firmy Bentley to jednorazowy zakup z roczną subskrypcją serwisową o nazwie SELECT. Obejmuje ona całoroczne, całodobowe wsparcie techniczne przez 7 dni w tygodniu, materiały szkoleniowe oraz możliwość wymiany licencji na inne oprogramowanie raz w roku. SELECT daje Ci następujące korzyści:

 • Licencje pływające, dzięki którym możesz mieć dostęp do swojego oprogramowania z wielu komputerów.
 • Dostęp do dodatkowego oprogramowania firmy Bentley w ramach licencji czasowych, które umożliwiają płacenie za to, z czego korzystasz, bez ponoszenia kosztów zakupu licencji wieczystej z góry.

Oferty corocznego odnowienia są dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki, a nasi doświadczeni przedstawiciele zajmujący się odnowieniami licencji z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci dokonać wszelkich zmian, których potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwa

Służymy pomocą

Większym organizacjom o dokładniej sprecyzowanych wymaganiach oferujemy plany zapewniające globalne ceny i dostęp do naszego wszechstronnego portfolio skutecznych rozwiązań i usług. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do oprogramowania, najlepszych globalnych praktyk, usług wdrożeniowych, szkoleń oraz wsparcia technicznego i pomóż swojej organizacji w pełni wykorzystać jej potencjał zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Skontaktuj się z nami

Dokumentowanie i modelowanie majątku trwałego 2D i 3D dla cyfrowych miast.

Celebrate Infrastructure Delivery & Performance Excellence

Konferencja Year in Infrastructure i gala konkursu Going Digital Awards 2024

Nominate a project for the most prestigious awards in infrastructure! Extended deadline to enter is April 29th.