Strona główna / Certyfikaty szkoleniowe

Certyfikaty szkoleniowe

Historia szkoleń

Wyróżnij się z tłumu

Certyfikaty szkoleniowe

Dzięki dostępowi do Twojej osobistej Historii szkoleń, prezentowanie umiejętności programistycznych, które przyczyniają się do sukcesu projektu, staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej!

Dostęp

Dostęp do informacji potrzebnych do spełnienia wymagań stowarzyszeń i komisji licencyjnych.

Raportowanie

Raportowanie godzin PDH (Professional Development Hours) i punktów CEU (Continuing Education Credits).

Udostępnij

Udostępnianie transkryptu kierownikom i zespołom projektowym.

Drukowanie

Drukowanie certyfikatów ukończenia dla każdego ukończonego kursu.

Śledzenie

Śledzenie czasu zainwestowanego w doskonalenie swoich umiejętności.

Korzyści:

Osoby indywidualne

  • Jedna godzina PDH za każdą godzinę spędzoną na nauce
  • Wykazanie się biegłością w obsłudze oprogramowania Bentley
  • Zaprezentowanie osiągnięć w nauce w dowolnym miejscu i czasie
  • Możliwość wygenerowania i wydrukowania zaświadczeń o ukończeniu nauki do osobistej ewidencji

Organizacje

  • Określenie czasu, jaki Twoja firma inwestuje w rozwój pracowników
  • Obliczenie zwrotu z inwestycji w naukę i pomiar osiągnięć zespołu
  • Przewaga konkurencyjna w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia
  • Stworzenie kultury ciągłego uczenia się, która zapewnia sukces zespołu projektowego

Subskrypcje Bentley Learn

Pełny dostęp do nauki odblokujesz na stronie Bentley Institute dzięki subskrypcji Bentley Learn. Dostępne dla osób indywidualnych i organizacji.