Strona główna / Konfiguracja licencji

Konfiguracja licencji

Konfiguracja licencji

Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)

Najnowsze aplikacje firmy Bentley zawierają Usługę uprawnienia do subskrypcji, która zapewnia użytkownikom zwiększoną ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Użytkownicy będą się logować, aby aktywować swoje aplikacje, co zapewni bezpieczniejszą administrację i szybsze wdrażanie nowych użytkowników.

Zapoznaj się z pełnym przepływem pracy Usługi uprawnień do subskrypcji tutaj, lub z krótkimi instrukcjami poniżej. W przypadku wątpliwości co do znaczenia terminów używanych w tym materiale, prosimy o zaznajomienie się ze stroną poświęconą terminologii.

Uwaga: otrzymanie dokumentacji dotyczącej realizacji oznacza, że użytkownik jest wymieniony jako kontakt ds. realizacji na zamówieniu, które wygenerowało daną licencję. Jednak nie wszystkie kontakty ds. realizacji są ustawione jako administratorzy. Jeśli użytkownik nie jest ustawiony jako administrator lub współadministrator, konieczne będzie przekazanie tego osobie z rolą co najmniej współadministratora.

Rozpocznij

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia korzystania z usług.

Subskrybenci SELECT — rozpoczęcie pracy

1

Zalogowanie się do klienta CONNECTION daje użytkownikom dostęp do Twoich aplikacji Bentley. Użytkownicy muszą być jednak powiązani z Twoim kontem, żeby uzyskać dostęp do licencji, które zostały do niego przypisane.

2

Użytkownicy muszą mieć przypisaną rolę pobierania oprogramowania, aby móc samodzielnie pobierać pliki. Zainstalowanie aplikacji obsługującej SES spowoduje również zainstalowanie programu CONNECTION Client.

3

Zaloguj się do klienta CONNECTION

Aby uzyskać dostęp do licencjonowania, użytkownicy muszą zalogować się do klienta CONNECTION.

W przypadku użytkowników bez połączenia internetowego lub podczas przedłużającego się jego braku wykraczającego poza zakres offline produktów, zapewnij użytkownikom licencje typu „check-out”.

Opcjonalne, ale zalecane dla subskrybentów SELECT

Zielona ikona ostrzeżenia

Ustaw powiadomienia o ostrzeżeniu licencyjnym

Wszyscy użytkownicy mają nieograniczony dostęp do licencjonowania. Skonfiguruj ostrzeżenia licencyjne, aby monitorować wykorzystanie aplikacji i ostrzegać użytkowników, że mogą ponieść koszty związane z wykorzystaniem licencji czasowej.

Ponad 1,8 mln użytkowników

Konfiguruj użytkowników i grupy

Wszyscy użytkownicy mają dostęp do wszystkich licencji aplikacji wymienionych w ich Kraju uprawnień (Entitlement Country). Możesz zdefiniować grupy, aby ograniczyć dostęp do aplikacji lub raportować użytkowanie.

Ikona oprogramowania komputerowego zielona

Zobacz raporty użytkowania

Raporty użytkowania pozwalają zobaczyć, jak aplikacje firmy Bentley są wykorzystywane w całej organizacji. Raporty można przeglądać za pośrednictwem naszego portalu analytyki.

Nie jesteś subskrybentem SELECT? Nie ma problemu

Użytkownicy niesubskrybujący SELECT — rozpoczęcie pracy

1

Zalogowanie się do klienta CONNECTION daje użytkownikom dostęp do Twoich aplikacji Bentley. Użytkownicy muszą być jednak powiązani z Twoim kontem, żeby uzyskać dostęp do licencji, które zostały do niego przypisane.

2

Użytkownicy muszą mieć przypisaną rolę pobierania oprogramowania, aby móc samodzielnie pobierać pliki. Zainstalowanie aplikacji obsługującej SES spowoduje również zainstalowanie programu CONNECTION Client.

Bezpośredni link do innej aplikacji znajduje się w dokumencie realizacji.

3

Zaloguj się do klienta CONNECTION

Aby uzyskać dostęp do licencjonowania, użytkownicy muszą zalogować się do klienta CONNECTION.

W przypadku użytkowników bez połączenia internetowego lub podczas przedłużającego się jego braku wykraczającego poza zakres offline produktów, zapewnij użytkownikom licencje typu „check-out”.

4

Wymóg rejestracji urządzenia

W przypadku braku subskrypcji SELECT licencja wieczysta obejmuje jedynie prawo do korzystania z produktu przez jednego użytkownika na jednym komputerze.

Inne materiały

Bez względu na rolę Twojej organizacji w realizacji projektów lub eksploatacji infrastruktury, możesz skorzystać z innowacyjnych programów subskrypcji, które pomogą Ci w pełni wykorzystać oprogramowanie i usługi firmy Bentley. Dowiedz się więcej o programach subskrypcji firmy Bentley.

Czy korzystasz z nowych funkcji i możliwości aplikacji CONNECT Edition firmy Bentley? Jeśli nadal korzystasz ze starszej wersji aplikacji, Twoja organizacja może być narażona na utratę kluczowych możliwości oraz wsparcia. Zapoznaj się z Polityką wsparcia i już dziś zaktualizuj oprogramowanie do wersji CONNECT Edition!

Potrzebujesz dodatkowych materiałów? Odwiedź stronę Bentley Communities lub poproś o pomoc techniczną.

Ikona oprogramowania komputerowego zielona

Aplikacje desktopowe

Rysunek liniowy pakietu oprogramowania do zakupu

Aplikacje serwerowe

Rysunek liniowy wykresu porównawczego

Aplikacje licencyjne