Strona główna / Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)

Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)

Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)

Zarządzanie subskrypcjami nowej generacji firmy Bentley

Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service) firmy Bentley umożliwia organizacjom maksymalne wykorzystanie wartości aplikacji i usług Bentley. Obsługiwana przez Microsoft Azure usługa jest niezawodna i dostępna na całym świecie. Zawarta w każdej nowej wersji aplikacji i usług CONNECT Edition Subscription Entitlement Service jest teraz dostępna dla aplikacji V8i SELECTseries 10.

Usługa uprawnienia do subskrypcji zapewnia użytkownikom najlepszą ochronę prywatności i bezpieczeństwa oferowaną przez firmę Bentley, a także nowe, istotne funkcje zarządzania, takie jak monitorowanie użytkowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego, niestandardowe powiadomienia o zagrożeniu dotyczącym licencji oraz zarządzanie licencjami na poziomie użytkownika. Użytkownicy będą się logować, aby aktywować swoje aplikacje, co eliminuje potrzebę używania kluczy aktywacyjnych oraz zapewnia bezpieczniejsze zarządzanie i szybsze wdrażanie nowych użytkowników.

Organizacje powinny przejść na aplikacje i usługi obsługiwane przez Subscription Entitlement Service. Niemniej jednak, gdy Twoja organizacja będzie w trakcie tego przejścia, możesz nadal korzystać z SELECTserver dla poprzednich wersji aplikacji. Ponadto na tym samym komputerze mogą współistnieć różne aplikacje korzystające z Subscription Entitlement Service i SELECTserver. Firma Bentley łączy dane z usług SELECTserver i Subscription Entitlement Service w celu skonsolidowanego raportowania użytkowania.

Zalety Subscription Entitlement Service

Bezpieczne administrowanie dzięki opartym na użytkownikach zarządzaniu uprawnieniami
Szybkie wdrażanie dzięki eliminacji kluczy aktywacyjnych
Lepsza kontrola nad korzystaniem z licencji dzięki dostosowanym powiadomieniom dotyczącym użytkowania licencji

Co należy zrobić

1

Zakończ proces rejestracji użytkownika

2

Przeczytaj przewodnik administratora

3

Wdrażaj aplikacje obsługujące Subscription Entitlement Service

Centrum zasobów

Najczęściej zadawane pytania