Strona główna / Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami

Dwie kobiety rozmawiające przy oknie, za nimi krajobraz miasta

Klucz do sukcesu

Bez współpracowników firmy Bentley z ich umiejętnościami, poświęceniem i pasją nie moglibyśmy wprowadzać zmian, które przyczyniają się do rozwoju światowej infrastruktury. Naszym celem numer jeden jest zapewnienie, że wszyscy pracownicy mogą liczyć na wsparcie i docenienie. Globalne zarządzanie talentami jest niezbędne, żeby przyciągnąć i zatrzymać największe talenty, zachować konkurencyjność oraz osiągnąć sukces i stały wzrost.

Nasza strategia

W firmie Bentley stawiamy pracowników w centrum miejsca pracy, koncentrując się na budowaniu kultury sprzyjającej integracji i zaangażowaniu. Koncentrujemy się na wzbogacaniu doświadczeń naszych pracowników poprzez programy o dużym wpływie na środowisko, w którym mogą oni nawiązywać niezapomniane i znaczące relacje. W tym celu stosujemy praktyki, które zapewniają zaangażowanie, uznanie, komunikację i rozwój, nagradzając przy tym naszych pracowników naszym rozbudowanym pakietem wynagrodzeń i korzyści.

Fakty

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. mieliśmy 4626 pełnoetatowych pracowników na całym świecie. Średni staż pracy tych ekspertów ze wszystkich dziedzin infrastruktury to 6,2 roku. 107 z nich ma tytuł doktora, 1158 tytuł magistra, a setki mają bogate doświadczenie jako specjaliści od infrastruktury.

Spośród współpracowników, którzy wzięli udział w corocznym badaniu zaangażowania pracowników firmy Bentley w 2021 r., 85% stwierdziło, że są dumni z pracy w firmie Bentley, a 87% chętnie poleciłoby firmę Bentley jako miejsce pracy!

Nasze zobowiązania wobec pracowników

zróżnicowana grupa współpracowników rozmawiających o projekcie i wskazujących na ekran komputera

Różnorodne i sprzyjające integracji środowisko pracy

Nasza strategia zarządzania talentami i kultura korporacyjna koncentrują się na budowaniu zróżnicowanej i sprzyjającej integracji globalnej grupy pracowniczej. Naszym priorytetem jest rozwijanie i wspieranie środowiska, w którym każdy głos ma znaczenie. Osiągamy ten priorytet dzięki wbudowanym zasobom, narzędziom i możliwościom w całym cyklu rozwoju talentu, a także pracujemy nad stworzeniem i utrzymaniem zróżnicowanej kadry. Na stronie poświęconej równości szans, niedyskryminacji i integracji (DEI) znajduje się więcej informacji o naszych strategiach.

kobieta prezentująca grupie projekt, jednocześnie wyświetlając na ekranie grafiki pomocnicze

Zmotywowani i zaangażowani

Firma Bentley zapewnia otwarte, nastawione na współpracę i koleżeńskie środowisko pracy wypełnione istotnymi projektami zawodowymi, szansami na rozwój kariery oraz inspirującym kierownictwem i zespołami. Pracownicy są zachęcani do samodzielnego prowadzenia projektów i rozwijania kariery, a dzięki narzędziom, technologii i możliwościom rozwoju kariery są przygotowani na sukces. Cele są zbieżne, jasno określone i stale omawiane.

grupa współpracowników siedzących wokół monitora wskazuje na ekran, omawiając projekt

Szansa na rozwój

Inwestujemy w naszych współpracowników poprzez programy szkoleniowe, mentoring, regularne oceny wyników, programy uznaniowe oraz możliwości rozwoju zawodowego przez całe życie. Rozwój umiejętności i kariery postrzegamy jako współdzielone partnerstwo pomiędzy menedżerami i pracownikami. Zachęcamy do otwartej i ciągłej dyskusji na temat celów i możliwości poszerzania umiejętności, co skutkuje zwiększeniem potencjału.

Nasza reakcja na COVID-19

Kiedy na całym świecie wprowadzono lockdown, aby walczyć z wirusem COVID-19, podjęliśmy natychmiastowe działania w celu zapewnienia naszym pracownikom sprzętu i zasobów potrzebnych do pracy z domu, co również przyczyniło się do sukcesu naszych użytkowników. Nasza globalna grupa zadaniowa zapewniała naszym pracownikom stałą komunikację, edukację i wsparcie. Ich dobre samopoczucie było podstawą naszego planu reagowania, a my udostępniliśmy zasoby edukacyjne, żeby wspierać ich przez cały czas trwania pandemii. Obejmowały one wytyczne i dobre praktyki dla menedżerów w celu umożliwienia wirtualnego zarządzania przy zachowaniu empatii. Daliśmy wskazówki dotyczące utrzymywania współpracy w zespole oraz zasoby i wsparcie dla pracowników, aby mogli zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Ponieważ pandemia trwa, a elastyczność pracy jest postrzegana jako klucz do sukcesu firmy i dobrego samopoczucia naszych pracowników, wprowadziliśmy inicjatywę Infrastructure Empowered Workforce Plan (IEWP), zbudowaną na solidnym fundamencie zaufania. Pracownicy są zachęcani do podejmowania odpowiedzialnych i skutecznych decyzji dotyczących właściwej równowagi między pracą w biurze i zdalną. W ramach tej inicjatywy nie wymaga się od nich przychodzenia do biura z określoną częstotliwością. Zapewnia ona raczej elastyczność w dokonywaniu wyborów wraz z przełożonym i w ramach zespołów, żeby osiągnąć sukces biznesowy i utrzymać wysoki poziom produktywności i zaangażowania.

Retencja pracowników

Jesteśmy dumni, że jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą na całym świecie. Nasze strategie rozwoju i angażowania, w tym silna kultura i konkurencyjne świadczenia, pozwalają nam stale inwestować w naszych pracowników w celu zatrzymania największych talentów.