Strona główna / Aktualności / Firma bp wybiera AssetWise Lifecycle Information Management oraz AssetWise Reliability jako standard zarządzania informacjami i integralnością majątku trwałego

Firma bp wybiera AssetWise Lifecycle Information Management oraz AssetWise Reliability jako standard zarządzania informacjami i integralnością majątku trwałego

Firma bp wybiera AssetWise Lifecycle Information Management oraz AssetWise Reliability jako standard zarządzania informacjami i integralnością majątku trwałego

W ramach tego podejścia, zarządzanie informacjami o majątku trwałym w całym przedsiębiorstwie jest prowadzone równocześnie z zarządzaniem integralnością strukturalną i niezawodnością

Komunikat prasowy

2 listopada 2023 r.

EXTON, Pensylwania — Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, ogłosiła dzisiaj, że firma bp wybrała AssetWise Asset Lifecycle Information Management (ALIM) i AssetWise Reliability (AR) firmy Bentley, będące częścią Bentley Infrastructure Cloud, do zarządzania informacjami inżynieryjnymi dla projektów i operacji, aby pomóc zapewnić globalne zarządzanie integralnością majątku trwałego.

W 2019 roku firma bp wybrała firmę Bentley, która dostarczyła swoje wiodące rozwiązanie AssetWise ALIM jako centralne repozytorium informacji (CIS) do kontrolowanego zarządzania procesami zmian w celu utrzymania zweryfikowanych informacji potrzebnych do globalnych projektów i operacji, obejmując wszystkie dokumenty, znaczniki, powiązane metadane oraz wizualizację modeli 3D.

Firma bp będzie teraz standaryzować AssetWise ALIM we wszystkich projektach, produkcji i aktywach produkcyjnych. AssetWise ALIM umożliwia płynną migrację wszystkich krytycznych informacji w całym cyklu życia, wspierając proces projektów inwestycyjnych poprzez bieżące operacje bardziej efektywnie, w celu zapewnienia bezpiecznych i niezawodnych projektów i operacji.

AssetWise Reliability umożliwi firmie bp optymalizację inspekcji, minimalizację kosztów konserwacji, zwiększenie dostępności oraz pracę nad poprawą bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Firma bp początkowo wdrożyła AssetWise Reliability na aktywach wydobywczych Clair na Morzu Północnym, a obecnie trwa globalne wdrożenie w ośmiu regionach.

Alan Kiraly, wiceprezes ds. rozwiązań branżowych w firmie Bentley Systems, powiedział: „Bentley od dawna współpracuje z bp, dostarczając AssetWise ALIM jako centralne repozytorium informacji (CIS) firmy bp do zarządzania i utrzymywania informacji potrzebnych do projektów i operacji na całym świecie. Integracja AssetWise Reliability z CIS, w środowisku opartym na chmurze, w celu wsparcia procesów integralności majątku trwałego bp, umożliwia firmie Bentley dostarczanie standardowych cyfrowych procesów pracy i zapewnienie znaczących korzyści firmie bp“.

Rob Kelly, wiceprezes ds. cyfrowego zarządzania majątkiem trwałym w firmie bp, powiedział: „Cieszę się, że możemy rozszerzyć wykorzystanie portfolio rozwiązań AssetWise firmy Bentley, szczególnie w zakresie rozszerzenia ALIM na globalne projekty, aktywa produkcyjne i wytwórcze firmy bp oraz integrację Asset Reliability. To daje firmie bp pewność i przewagę w zakresie dokładności naszych informacji poprzez efektywną kontrolę zmian, umożliwiając nam podejmowanie wiarygodnych decyzji zarówno w projektach, jak i operacjach“.

O firmie Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) jest dostawcą oprogramowania do inżynierii infrastruktury. Oferujemy innowacyjne oprogramowanie, które rozwija światową infrastrukturę — wspierając zarówno globalną gospodarkę, jak i środowisko. Nasze wiodące w branży rozwiązania są używane przez profesjonalistów i organizacje każdej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, budynków i zespołów budynków oraz górnictwa i obiektów przemysłowych. Nasza oferta, oparta na platformie  iTwin  dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury, obejmuje aplikacje  MicroStation i Bentley Open  do modelowania i symulacji, oprogramowanie  Seequent  dla geoinżynierów oraz  Bentley Infrastructure Cloud  obejmujące  ProjectWise  do realizacji projektów,  SYNCHRO  do zarządzania budową oraz  AssetWise  do obsługi majątku trwałego. 5 000 pracowników firmy Bentley Systems generuje roczne przychody w wysokości ponad 1 miliarda USD w 194 krajach.

Kontakt z prasą: [email protected]

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Nazwa Bentley, logo Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, Cohesive, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent i SYNCHRO są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

O firmie bp

Firma bp dąży do przeobrażenia energetyki dla dobra ludzi i naszej planety. Jej celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku lub wcześniej, wspierając jednocześnie globalne dążenie do zerowego poziomu emisji netto, przy pomocy określonej strategii. Więcej informacji można znaleźć na stronie bp.com.