Strona główna / iTwin Synchronizer

iTwin Synchronizer

iTwin Synchronizer

Zsynchronizuj pracę w toku z cyfrowym bliźniakiem

Rozwiązanie iTwin Synchronizer umożliwia synchronizację zmian projektowych dokonanych w narzędziu projektowym na komputerze z iTwin w chmurze.

Rozwiązanie iTwin Synchronizer umożliwia synchronizację zmian projektowych dokonanych w narzędziu projektowym na komputerze z iTwin w chmurze. Program Bridges przekształca dane inżynierskie z natywnych narzędzi projektowych we wspólny format. Zmiany projektowe są rejestrowane na osi czasu zmian, zapewniając wgląd w informacje, kto i kiedy dokonywał jakich modyfikacji. Członkowie zespołu i interesariusze mogą przeglądać, weryfikować i analizować dane przechowywane w iTwin z dowolnego miejsca za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. iTwin Synchronizer współpracuje z narzędziami projektowymi firmy Bentley, Autodesk i innymi. Obsługuje również formaty plików IFC.

Jak to działa

Administrator projektu rejestruje projekt, zaprasza członków zespołu i przypisuje role. Członkowie zespołu pobierają rozwiązania iTwin Synchronizer i Bridges na swój komputer. Modele projektu i oś czasu zmian są już dostępne do wglądu.

Krok 1

Skonfiguruj swojego bliźniaka iTwin
(koordynator zespołu)

Krok 2

Zsynchronizuj zmiany w projekcie
(członkowie zespołu)

Krok 3

Udostępnij iTwin innym
(członkowie zespołu)