Strona główna / Reality Modeling WorkSuite

Reality Modeling WorkSuite

Logo oprogramowania do modelowania rzeczywistości

Reality Modeling WorkSuite

Pakiet sprzedażowy

Najpopularniejsze aplikacje firmy Bentley do modelowania rzeczywistości

Reality Modeling WorkSuite to pakiet sprzedażowy, który oferuje dostęp do najpopularniejszych aplikacji firmy Bentley do modelowania rzeczywistości — iTwin Capture Modeler i Reality Data Management. Oszczędzaj czas dzięki rozwiązaniom firmy Bentley i twórz wysokiej jakości modele rzeczywistości 3D.

Czym jest Reality Modeling WorkSuite?

Pakiet Reality Modeling WorkSuite oferuje kompleksowe rozwiązanie umożliwiające dodawanie cyfrowego kontekstu do Twoich projektów. Oprogramowanie do modelowania rzeczywistości firmy Bentley może obsługiwać dowolny rozmiar i wiele źródeł, w tym chmurę punktów, obrazy, teksturowaną siatkę 3D i tradycyjne zasoby GIS. Reality Modeling WorkSuite może zintegrować i połączyć wszystkie dane rzeczywistości w jeden cyfrowy kontekst.

 • iTwin Capture Modeler
 • Ekran modeli 3d ContextCapture

  Tworzenie modeli 3D istniejących warunków dla projektów infrastrukturalnych opiera się na zdjęciach i/lub chmurach punktów. Bardzo szczegółowe siatki rzeczywistości 3D zapewniają precyzyjny kontekst rzeczywistego świata i ułatwiają podejmowanie decyzji projektowych, budowlanych i operacyjnych w całym cyklu życia projektu. Opracowuj precyzyjne siatki rzeczywistości w sposób opłacalny, wymagający mniejszego nakładu czasu i zasobów na specjalistyczne urządzenia do pozyskiwania danych oraz związane z nimi szkolenia. Modele 3D można łatwo tworzyć przy użyciu zdjęć wykonanych zwykłym aparatem i/lub chmur punktów LiDAR zarejestrowanych za pomocą skanera laserowego, uzyskując drobne szczegóły, ostre krawędzie i dokładność geometryczną.  Możesz też znacznie skrócić czas przetwarzania dzięki możliwości równoległego uruchomienia dwóch instancji iTwin Capture Modeler na jednym projekcie.

 • Reality Data Management
 • Ekran komputera z ContextCapture Editor pokazujący model mostu

  Reality Data Management to usługa w chmurze do przechowywania, zarządzania i udostępniania danych modelowania rzeczywistości. Dzięki niej możesz lepiej współpracować, udostępniając swoim zespołom wizualizacje siatki rzeczywistości 3D. Reality Data Management to usługa oparta na chmurze, która rozszerza połączone środowisko danych ProjectWise firmy Bentley, aby bezpiecznie zarządzać, udostępniać i przesyłać strumieniowo siatki rzeczywistości oraz ich źródła danych wejściowych między zespołami projektowymi i aplikacjami, zwiększając wydajność i możliwości współpracy zespołu. Umożliwia strumieniowe przesyłanie dużych ilości danych modelowania rzeczywistości bez potrzeby korzystania z zaawansowanego sprzętu lub złożonej infrastruktury IT. Dostęp do Reality Data Management można uzyskać za pośrednictwem aplikacji firmy Bentley, takich jak MicroStation, Bentley Descartes i wielu innych.  Firmy zajmujące się dronami, geodezją i inżynierią wykorzystujące modelowanie rzeczywistości we własnym zakresie mogą szybko uzyskać dostęp do siatek rzeczywistości 3D wygenerowanych za pomocą programu iTwin Capture Modeler.

Ekran modeli 3d ContextCapture

Tworzenie modeli 3D istniejących warunków dla projektów infrastrukturalnych opiera się na zdjęciach i/lub chmurach punktów. Bardzo szczegółowe siatki rzeczywistości 3D zapewniają precyzyjny kontekst rzeczywistego świata i ułatwiają podejmowanie decyzji projektowych, budowlanych i operacyjnych w całym cyklu życia projektu. Opracowuj precyzyjne siatki rzeczywistości w sposób opłacalny, wymagający mniejszego nakładu czasu i zasobów na specjalistyczne urządzenia do pozyskiwania danych oraz związane z nimi szkolenia. Modele 3D można łatwo tworzyć przy użyciu zdjęć wykonanych zwykłym aparatem i/lub chmur punktów LiDAR zarejestrowanych za pomocą skanera laserowego, uzyskując drobne szczegóły, ostre krawędzie i dokładność geometryczną.  Możesz też znacznie skrócić czas przetwarzania dzięki możliwości równoległego uruchomienia dwóch instancji iTwin Capture Modeler na jednym projekcie.

Ekran komputera z ContextCapture Editor pokazujący model mostu

Reality Data Management to usługa w chmurze do przechowywania, zarządzania i udostępniania danych modelowania rzeczywistości. Dzięki niej możesz lepiej współpracować, udostępniając swoim zespołom wizualizacje siatki rzeczywistości 3D. Reality Data Management to usługa oparta na chmurze, która rozszerza połączone środowisko danych ProjectWise firmy Bentley, aby bezpiecznie zarządzać, udostępniać i przesyłać strumieniowo siatki rzeczywistości oraz ich źródła danych wejściowych między zespołami projektowymi i aplikacjami, zwiększając wydajność i możliwości współpracy zespołu. Umożliwia strumieniowe przesyłanie dużych ilości danych modelowania rzeczywistości bez potrzeby korzystania z zaawansowanego sprzętu lub złożonej infrastruktury IT. Dostęp do Reality Data Management można uzyskać za pośrednictwem aplikacji firmy Bentley, takich jak MicroStation, Bentley Descartes i wielu innych.  Firmy zajmujące się dronami, geodezją i inżynierią wykorzystujące modelowanie rzeczywistości we własnym zakresie mogą szybko uzyskać dostęp do siatek rzeczywistości 3D wygenerowanych za pomocą programu iTwin Capture Modeler.

Ekran edycji danych rzeczywistości ContextCapture

Reality Modeling WorkSuite

 • Tworzenie, udostępnianie i wykorzystanie za pomocą jednego rozwiązania
 • Generowanie modeli geometrycznych gotowych do pracy inżynierskiej
 • Generowanie siatek 3D z wysokiej jakości teksturą
 • Automatyzacja procesu generowania siatek 3D

* Ceny różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części Licencjonowanie i subskrypcje.

CO MÓWIĄ UŻYTKOWNICY

„Dzięki tym metodom rejestrowania danych roczne potencjalne oszczędności rządu wynoszą co najmniej 5 mln SGD przy cyklu odświeżania raz na dwa lata”

— Hui Ying Teo, Senior Principal Surveyor, Singapore Land Authority

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Zasoby dotyczące oprogramowania do modelowania rzeczywistości

Najczęściej zadawane pytania

Tak. iTwin Capture Modeler to najbardziej wszechstronne rozwiązanie na rynku, które automatycznie wyodrębnia szczegóły ze zdjęć o dowolnej rozdzielczości. Rejestrację można wykonać w odpowiedni sposób przy użyciu punktów kontrolnych w zestawach danych.

Najpopularniejsze kamery typu rybie oko (GoPro, DJI…) są obsługiwane w naszej bazie danych kamer. Kamery 360 stopni nie są obsługiwane w procesie rekonstrukcji 3D. Zazwyczaj są one wynikiem połączenia obrazów planarnych, które mogą być wykorzystane jako indywidualne dane wejściowe do rekonstrukcji 3D.

Tak. Większość formatów RAW producentów aparatów jest obsługiwana, ale obecnie używany jest tylko kanał 8-bitowy.

Tak. iTwin Capture Modeler akceptuje filmy jako dane wejściowe w formatach MP4/WMV/AVI/MOV/MPEG i automatycznie wyodrębnia klatki zgodnie z określonym przez użytkownika interwałem.

Tworzenie masek lub korekcja kolorów mogą być wykonywane przed przetwarzaniem w programie iTwin Capture Modeler bez żadnych problemów. Jednak wszelkie zmiany geometryczne (przycinanie, obracanie, zniekształcanie…) obrazów są zabronione, ponieważ mogą powodować awarie.

Tak. Można zaimportować plik OPT lub dodać aparat do bazy danych i wprowadzić jego określone parametry kalibracji, takie jak parametry zniekształceń, punkt główny i ogniskowa.

Zalecamy, aby każda część sceny została uchwycona na co najmniej 3 sąsiednich zdjęciach. Nakładanie musi być większe niż 60% we wszystkich kierunkach.

Zalecamy korzystanie z aparatu o odpowiednim rozmiarze matrycy (w mm) i stałej ogniskowej. Program iTwin Capture Modeler radzi sobie dobrze z różnymi właściwościami aparatu w jednym projekcie, ale zaleca się, w miarę możliwości, używanie aparatu o tych samych właściwościach w trakcie rejestrowania, aby zapewnić niezawodne dostosowanie wszystkich parametrów.

Naziemne punkty kontrolne (GCP) nie są obowiązkowe, ale wysoce zalecane w celu tworzenia dokładnej georeferencji modelu, skorygowania dryfu podczas pozyskiwania korytarzy, zwiększenia precyzji wysokości, rejestracji różnych zbiorów danych w tym samym projekcie czy oceny precyzji aerotriangulacji w formalnych raportach.

Zawsze lepiej jest mieć kompletny i dokładny zestaw danych z geoznacznikami. Jednak w przypadku braku informacji iTwin Capture Modeler może nadal przetwarzać dostosowanie obrazów i zapewnić georejestrację w oparciu o dane, które są dostępne. Jakość georejestracji będzie powiązana z dokładnością dostępnych geoznaczników.

Tego rodzaju informacje nie są wymagane. Jednakże, jeśli obrazy są wymienione w zewnętrznym pliku z kolumnami zawierającymi współrzędne 3D, to może to pomóc i przyspieszyć proces dopasowania obrazów.

Oferujemy kompleksowy przewodnik dotyczący pozyskiwania, który opisuje wszystkie najlepsze praktyki pozyskiwania zdjęć do określonego celu. Możliwe jest pozyskanie danych pionowych w pierwszym locie, a następnie pozyskanie danych ukośnych i dodanie obu do tego samego projektu.

Na razie nie. Wierzymy, że naszym zadaniem jest dostarczanie najlepszego oprogramowania do przetwarzania i współpracujemy z głównymi producentami dronów, którzy oferują własne rozwiązania do planowania misji.

Oprogramowanie przetwarza wszystkie obrazy w ten sam sposób niezależnie od orientacji, w tym obrazy ukośne.

Istnieje kilka sposobów skalowania i georejestracji modelu: za pomocą geoznaczników osadzonych na zdjęciach, naziemnych punktów kontrolnych lub poprzez ręczne dodawanie punktów wiązania na zdjęciach i definiowanie ograniczenia skali.

Części statyczne zostaną zrekonstruowane. Ruchome części (samochody, ludzie…) nie będą. iTwin Capture Modeler ma funkcję ramki ograniczającej, aby uniknąć niepożądanej rekonstrukcji tła.

iTwin Capture Modeler ma wbudowany moduł retuszowania umożliwiający podstawowe operacje oczyszczania (wypełnianie otworów, usuwanie części pływających, spłaszczanie powierzchni…). Umożliwia również eksportowanie plików w formacie OBJ, który będzie obsługiwany przez wszystkie narzędzia do edycji 3D. Po przeprowadzeniu poprawek w oprogramowaniu innej firmy, siatkę rzeczywistości można ponownie importować do iTwin Capture Modeler w celu aktualizacji.

Siatki rzeczywistości w formacie 3Dtiles mogą być modyfikowane, klasyfikowane i opisywane w programie MicroStation i Bentley iTwin Capture Web Viewer.

Globalna dokładność wynosi około 1–2 pikseli (rozdzielczość = rzutowany rozmiar piksela na scenie, zwany także odległością próbkowania gruntu w przypadku pomiarów z powietrza) w płaszczyźnie prostopadłej do pozyskiwanego obrazu i 1–3 pikseli wzdłuż głównego kierunku pozyskiwania.

Tak, dokładność bezwzględna siatki rzeczywistości wzrośnie, jeśli dane wejściowe (pozycje aparatu) zostaną dokładnie zdefiniowane.

Każdy proces pozyskiwania może korzystać z określonego systemu aparatów.  Niemniej jednak iTwin Capture Modeler obsługuje wszystkie aparaty, poczynając od zwykłych smartfonów, aż po wyspecjalizowane systemy aparatów wielokierunkowych do zastosowań lotniczych. Ważny jest wzorzec rejestrowania, rozdzielczość (rzutowany rozmiar pikseli na scenę), ostrość zdjęć i stała ogniskowa.

Zdecydowanie! Pomoże to ożywić każdy zarejestrowany kontekst w ciągu kilku minut. Format 3SM będzie bardziej zoptymalizowany do takiego celu.

Modele obszarów miejskich generowane przez iTwin Capture Modeler są asymilowane do LOD3 CityGML, ale nie są dostarczane z żadną semantyką.

Georeferencyjne modele 3D mogą być nakładane na skany laserowe.  Pozwoli to użytkownikom czerpać korzyści z obu rozwiązań, uzupełnić pozyskane dane LiDAR zdjęciami lub wydobyć więcej szczegółów i zwiększyć precyzję dla tego samego obszaru.

iTwin Capture Modeler tworzy wielorozdzielcze siatki w formacie KML, które można bezpośrednio załadować do Google Earth.

OpenCities Map, Esri's ArcGIS, SuperMap i ogólnie każde oprogramowanie GIS lub oprogramowanie do wizualizacji 3D kompatybilne z formatem kafelkowym o wielu rozdzielczościach (OpenCities Planner, Unity 3D, OpenSceneGraph, BlazeTerra firmy Eternix itp.)

Odpowiednie wersje programów 3SM i Cesium 3D-Tiles będą kompatybilne z przeglądarką internetową iTwin JS.

Wszystkie produkty kompatybilne z platformą V8i SS4, CONNECT i DGNDB będą obsługiwać formaty 3SM i 3MX. Należą do nich m.in. Descartes, Map, ABD, OpenRoads ConceptStation i inne.

iTwin Capture Modeler może eksportować pliki w formacie STL lub OBJ, który jest powszechnie akceptowany przez drukarki 3D.

Jest to około 150 MB w przypadku podobnego projektu. 100 razy mniej niż kolorowa chmura punktów w formacie LAS i 22 razy mniej niż w formacie POD.

Tak. iTwin Capture Modeler może tworzyć modele w formatach LAS, LAZ, OPC i POD.

Do celów komunikacyjnych LumenRT sprawdzi się całkiem nieźle. Na potrzeby bardziej technicznej analizy bardziej optymalnym wyborem będzie produkt OpenFlow.

MicroStation ładuje system odniesień przestrzennych (SRS) użyty do utworzenia pliku 3SM i odpowiednio odwołuje się do modelu.

W iTwin Capture Modeler dostępna jest funkcja „Dopasuj zdjęcia do Pointcloud”, która automatycznie wykonuje dostosowanie przed rekonstrukcją 3D.

Tak, system odniesień przestrzennych jest wybierany na etapie produkcji przez użytkownika w dedykowanej bibliotece.

Bentley iTwin Reality Data Viewer to najbardziej odpowiedni sposób udostępniania danych interesariuszom. Program ten umożliwia wyświetlanie plików 3DTiles hostowanych w Reality Data Management, umożliwiając nawigację po zdjęciach, dodawanie adnotacji i zarządzanie uprawnieniami.

Wykrywanie kolizji można wykonać w MicroStation (na fragmentach siatki) lub na chmurach punktów w różnych rozwiązaniach, ale nie w przeglądarce internetowej ani komputerowej.

Odbywa się to w pełni automatycznie, o ile zestawy danych wejściowych są odpowiednie (nakładanie, ostrość, właściwości optyczne itp.).

Tak. Na końcu AT znajduje się raport zawierający różne wartości RMS oraz parametry przetwarzania. Wskaźniki jakości mogą być również wyświetlane w widoku 3D.

Czas produkcji jest traktowany jako czas zegarowy. Średnia zaobserwowana prędkość produkcji na odpowiedniej stacji roboczej wynosi około 20 Gpix na silnik dziennie.

Za pomocą punktów kontrolnych lub geoznaczników na zdjęciach.

Poprzez dedykowany interfejs użytkownika w oprogramowaniu. Można również załadować je za pomocą pliku tekstowego, a następnie zidentyfikować na zdjęciach.

Przez georeferencję modelu lub przez ręczne dodanie punktów powiązania z ograniczeniem odległości w edytorze.

Tak, Bentley Descartes lub iTwin Capture Manage & Extract są przeznaczone do tego typu zastosowań.

iTwin Capture Modeler może wykonywać takie operacje. Wyodrębnienie funkcji opiera się na modelach wyszkolonych przez sztuczną inteligencję, dostępnych na forum użytkowników. Jednym z nich jest wydobywanie gruntu.

Tak, przy użyciu przeglądarki 3D, która jest dołączona do programu iTwin Capture Modeler. Użytkownicy mogą mierzyć współrzędne, odległości, różnice wysokości, powierzchnie i objętości. W przeglądarce internetowej można mierzyć tylko współrzędne, odległości i różnice wysokości.

Objętości są obliczane poprzez odniesienie do średniej płaszczyzny utworzonej przez georeferencyjny wielokąt wyboru lub do niestandardowej płaszczyzny na określonej wysokości.

Nie. To właśnie sprawia, że program iTwin Capture Modeler jest tak wyjątkowy. Dzięki wielorozdzielczej architekturze i optymalizacji siatki modele miast lub mostów mogą z łatwością osiągać dziesiątki GB na dysku twardym i być przesyłane strumieniowo przez sieć lub lokalny serwer.

Pozyskiwanie zdjęć! Proces rekonstrukcji jest naprawdę prosty, gdy zdjęcia są odpowiednie pod względem rozdzielczości, ostrości i nakładania.

Oprogramowanie można zastosować do dowolnego zestawu zdjęć, zarówno lotniczych, naziemnych, plenerowych, jak i wewnątrz pomieszczeń, pod warunkiem, że obiekty w scenie są statyczne (jeśli poruszają się zbyt mocno, zostaną automatycznie usunięte). Najlepszą praktyką przy robieniu zdjęć wewnątrz pomieszczeń jest poruszanie się bokiem, plecami do ściany i robienie zdjęć w wielu kierunkach do przodu (lekko w górę, w dół, w prawo, w lewo). Więcej informacji na temat tej procedury można znaleźć w przewodniku.

Licencjonowanie i opcje subskrypcji

Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie

Roczna licencja ze szkoleniem

Subskrypcja Virtuoso — popularny wybór wśród małych i średnich firm

Uzyskaj dostęp do oprogramowania w pakiecie ze szkoleniem — od razu! Virtuosity, sklep internetowy firmy Bentley, oferuje wygodny sposób wykupu 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie firmy Bentley za niską opłatą z góry. Każdy zakup online za pośrednictwem sklepu Virtuosity ma postać subskrypcji Virtuoso, która obejmuje szkolenia i automatyczne odnawianie.

Bez konieczności podpisywania umowy można łatwo i szybko rozpocząć pracę.

Kup teraz

Jednorazowy zakup ze wsparciem

Licencja wieczysta z SELECT

Licencja wieczysta na oprogramowanie firmy Bentley to jednorazowy zakup z roczną subskrypcją serwisową o nazwie SELECT. Obejmuje ona całoroczne, całodobowe wsparcie techniczne przez 7 dni w tygodniu, materiały szkoleniowe oraz możliwość wymiany licencji na inne oprogramowanie raz w roku. SELECT daje Ci następujące korzyści:

 • Licencje pływające, dzięki którym możesz mieć dostęp do swojego oprogramowania z wielu komputerów.
 • Dostęp do dodatkowego oprogramowania firmy Bentley w ramach licencji czasowych, które umożliwiają płacenie za to, z czego korzystasz, bez ponoszenia kosztów zakupu licencji wieczystej z góry.

Oferty corocznego odnowienia są dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki, a nasi doświadczeni przedstawiciele zajmujący się odnowieniami licencji z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci dokonać wszelkich zmian, których potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwa

Służymy pomocą

Większym organizacjom o dokładniej sprecyzowanych wymaganiach oferujemy plany zapewniające globalne ceny i dostęp do naszego wszechstronnego portfolio skutecznych rozwiązań i usług. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do oprogramowania, najlepszych globalnych praktyk, usług wdrożeniowych, szkoleń oraz wsparcia technicznego i pomóż swojej organizacji w pełni wykorzystać jej potencjał zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Skontaktuj się z nami

Cyfrowy kontekst 4D dla Twoich projektów

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.