Strona główna / ESDG

ESDG

Wzmacnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Niskoemisyjne i odporne na zmiany klimatu podejście wymaga bezprecedensowej transformacji naszej infrastruktury.

Widok z góry na autostradę

Czym jest ES(D)G?

W nomenklaturze organizacji w zakresie ESG – ochrony środowiska, aspektów społecznych i ładu korporacyjnego – litera „E” oznacza mierzenie oddziaływania firmy na środowisko. Z kolei Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – SDG – koncentrują się na zrównoważonych wynikach, nakreślając ramy działania i stanowiąc inspirację dla polityk i celów biznesowych. Naszym celem jest wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju za pomocą rozwiązań cyfrowych bliźniaków infrastruktury, pomagając naszym użytkownikom – specjalistom ds. infrastruktury – w osiąganiu wyników, które są bardziej zrównoważone, przewidywalne i trwałe. Dlatego połączyliśmy akronimy ESG i SDG, tworząc ES(D)G – wzmacniając Cele Zrównoważonego Rozwoju – żeby odzwierciedlić nasze ideały i zwrócić uwagę na wpływ naszego oprogramowania i usług na środowisko.

Wizja i kierunek na przyszłość

Zdajemy sobie sprawę, że rosnące zagrożenie powodowane przez zmianę klimatu wymaga szybkiej i bezprecedensowej transformacji. Tworzenie wytrzymałej infrastruktury będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie ochrony środowiska.


Na wizję firmy Bentley ma wpływ bezprecedensowa transformacja, która będzie musiała nastąpić w nadchodzących latach, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i przygotować światową infrastrukturę na przyszłe wyzwania. Rozwiązania w zakresie cyfrowych bliźniaków infrastruktury będą istotnym czynnikiem umożliwiającym i przyspieszającym ten proces. Rozwiązania w zakresie cyfrowych bliźniaków infrastruktury i zrównoważony rozwój idą w parze. Będziemy nadal kształtować nasze rozwiązania ES(D)G i ulepszać nasz wpływ na środowisko, aby pomóc sprostać tym krytycznym wyzwaniom:

 • Transformacja
  i efektywność energetyczna
 • góry i farma solarna

  Transformacja
  i efektywność energetyczna

  Podczas gdy nowe technologie w dłuższej perspektywie wymagają przyśpieszenia, inwestycji oraz konsolidacji, obecnie najskuteczniejszym sposobem na wytrzymałą infrastrukturę są szybkie wygrane za pomocą istniejących, niskokosztowych i dojrzałych środków zaradczych. Przykładowo: optymalizacja projektu w celu zmniejszenia ilości wykorzystywanych materiałów podczas budowy zmniejszy ogólny ślad węglowy. Poza tym, cyfrowe bliźniaki są szeroko wykorzystywane do przejścia na czystą energię.

 • Zdrowe miasta
 • kobieta jedzie na rowerze przez przejście dla pieszych

  Zdrowe miasta

  Ponieważ 70% emisji gazów cieplarnianych jest wytwarzanych w miastach, stanowią one największy motor napędzający kryzys klimatyczny, będąc jednocześnie jego największą ofiarą. Musimy nadal poszukiwać rozwiązań i technologii w celu odwrócenia tego trendu i umożliwienia rozwijającym się ośrodkom miejskim zrównoważenia poziomu jakości życia, zdrowia, dekarbonizacji i odporności na zmiany klimatu.

 • Obieg zamknięty
  dla zasobów lądowych i wodnych
 • centrum uzdatniania wody

  Obieg zamknięty
  dla zasobów lądowych i wodnych

  Przyjęcie zasad gospodarki cyrkulacyjnej w zakresie zarządzania zasobami przynosi korzyści wszystkim na naszej planecie. Dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów i zanieczyszczeń, maksymalizuje się recykling i konserwację istniejących materiałów i produktów, a ekosystemy regenerują się. Kluczowe znaczenie ma przyjęcie strategii obiegu zamkniętego dla zasobów lądowych i wodnych. Odpowiedzialne wydobycie surowców i efektywne zarządzanie obiegiem wody to dwa przykłady zwiększania obiegu zamkniętego infrastruktury.

 • Przeciwdziałanie
  zmianom klimatycznym
 • Zapora Ov

  Przeciwdziałanie
  zmianom klimatycznym

  Skutki są oczywiste – do tej pory co najmniej 85% światowej populacji już zostało dotknięte skutkami zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Budowa i eksploatacja infrastruktury w największym stopniu przyczyniają się do tego kryzysu, gdyż generują 70% wszystkich emisji gazów cieplarnianych. Chociaż pełna dekarbonizacja jest wymagająca misją, której przeprowadzenie może potrwać wiele lat, musimy dostosować się i zwiększyć naszą wytrzymałość na skutki zmian klimatu, których juz teraz doświadczamy.

góry i farma solarna

Transformacja
i efektywność energetyczna

Podczas gdy nowe technologie w dłuższej perspektywie wymagają przyśpieszenia, inwestycji oraz konsolidacji, obecnie najskuteczniejszym sposobem na wytrzymałą infrastrukturę są szybkie wygrane za pomocą istniejących, niskokosztowych i dojrzałych środków zaradczych. Przykładowo: optymalizacja projektu w celu zmniejszenia ilości wykorzystywanych materiałów podczas budowy zmniejszy ogólny ślad węglowy. Poza tym, cyfrowe bliźniaki są szeroko wykorzystywane do przejścia na czystą energię.

kobieta jedzie na rowerze przez przejście dla pieszych

Zdrowe miasta

Ponieważ 70% emisji gazów cieplarnianych jest wytwarzanych w miastach, stanowią one największy motor napędzający kryzys klimatyczny, będąc jednocześnie jego największą ofiarą. Musimy nadal poszukiwać rozwiązań i technologii w celu odwrócenia tego trendu i umożliwienia rozwijającym się ośrodkom miejskim zrównoważenia poziomu jakości życia, zdrowia, dekarbonizacji i odporności na zmiany klimatu.

centrum uzdatniania wody

Obieg zamknięty
dla zasobów lądowych i wodnych

Przyjęcie zasad gospodarki cyrkulacyjnej w zakresie zarządzania zasobami przynosi korzyści wszystkim na naszej planecie. Dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów i zanieczyszczeń, maksymalizuje się recykling i konserwację istniejących materiałów i produktów, a ekosystemy regenerują się. Kluczowe znaczenie ma przyjęcie strategii obiegu zamkniętego dla zasobów lądowych i wodnych. Odpowiedzialne wydobycie surowców i efektywne zarządzanie obiegiem wody to dwa przykłady zwiększania obiegu zamkniętego infrastruktury.

Zapora Ov

Przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym

Skutki są oczywiste – do tej pory co najmniej 85% światowej populacji już zostało dotknięte skutkami zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Budowa i eksploatacja infrastruktury w największym stopniu przyczyniają się do tego kryzysu, gdyż generują 70% wszystkich emisji gazów cieplarnianych. Chociaż pełna dekarbonizacja jest wymagająca misją, której przeprowadzenie może potrwać wiele lat, musimy dostosować się i zwiększyć naszą wytrzymałość na skutki zmian klimatu, których juz teraz doświadczamy.

Inicjatywy ES(D)G

Nasze innowacyjne, oparte na współpracy rozwiązania infrastrukturalne zapewniają użytkownikom elastyczność i możliwości kooperacji z ekspertami oraz kolegialnego tworzenia zrównoważonej infrastruktury, która pomaga odpowiadać na najpilniejsze wyzwania i wspiera zdrowe społeczności. Nie pozostawiamy realizacji celów ES(D)G tylko w rękach organizacji, które korzystają z naszych aplikacji – sami również podejmujemy bezpośrednie działania. Oto kilka przykładów naszych inicjatyw.