Strona główna / Year in Infrastructure / Kategorie konkursu

Kategorie konkursu

Logo Year in Infrastructure w pełnym kolorze

Kategorie konkursu

Kategorie konkursu Going Digital Awards in Infrastructure 2023 obejmują wszystkie formy i etapy projektów infrastrukturalnych, począwszy od projektowania, poprzez budowę, aż do eksploatacji. Nominacje w każdej kategorii ocenia niezależny zespół jurorów, stosując kryteria specyficzne dla każdej kategorii.

MOSTY I TUNELE

W tej kategorii wyróżniane są projekty, wykazujące innowacyjność w zakresie cyfryzacji na etapach planowania, projektowania oraz prac inżynierskich, budowy, realizacji projektów lub eksploatacji i konserwacji mostów oraz tuneli.

Zgłoszenia powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób projekty (niezależnie od ich skali i złożoności lub tego, czy są nowe lub stanowią aktualizację istniejącego projektu) przyczyniły się do poprawy wyników danej organizacji, jakości życia okolicznych społeczności i ochrony środowiska w rejonie mostu i tunelu.

Źródło obrazu: WSP Australia Pty Ltd.

BUDOWNICTWO

W tej kategorii nagradzane są projekty, które wykazują doskonałość w cyfrowej realizacji budowy z wykorzystaniem zarządzania projektami, zarządzania kosztami, zarządzania wydajnością w terenie i procesów pracy opartych na modelach 4D/5D firmy Bentley, które łączą biuro i teren. Projekty powinny zademonstrować wpływ na koszty, bezpieczeństwo, niezawodność, przewidywalność i jakość, jednocześnie obejmując rejestrowanie postępów w czasie rzeczywistym w celu stworzenia cyfrowych bliźniaków projektu.

Źródło obrazu: Laing O'Rourke

CYFROWA TRANSFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W tej kategorii wyróżniane są organizacje, które wykazały doskonałość i innowacyjność we współpracy cyfrowej, zarządzaniu informacjami, mobilności informacji lub w zarządzaniu treścią poprzez wdrażanie cyfrowych procesów pracy w celu uzyskania lepszych wyników w określonych projektach lub całej organizacji. Zgłoszenia powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób te cyfrowe procesy pracy zwiększyły przejrzystość, wydajność i współpracę, obejmując planowanie, projektowanie i realizację pojedynczego projektu lub całego portfolio projektów.

Źródło obrazu: Mott MacDonald

MIASTA, ZESPOŁY BUDYNKÓW, OBIEKTY

W tej kategorii nagradzane są projekty, które wykazują innowacyjność w obszarze cyfryzacji w zakresie planowania, projektowania i prac inżynierskich, budowy, realizacji projektów, eksploatacji i konserwacji szerokiego zakresu infrastruktury — od budynków wolnostojących (takich jak budynki komercyjne i mieszkalne, stacje kolejowe i metra, lotniska, muzea) przez zespoły budynków (takie jak kampusy edukacyjne i kompleksy administracyjne) po całe miasta. Zgłoszenia powinny zademonstrować, w jaki sposób projekty (niezależnie od ich skali i złożoności lub rodzaju: nowa infrastruktura czy modernizacja istniejącej infrastruktury) wykorzystały najnowsze osiągnięcia cyfrowe w celu zapewnienia lepszych wyników zaangażowanym organizacjom, jednocześnie pozytywnie wpływając na lokalne społeczności i środowisko w obrębie projektu.

Źródło obrazu: vrame Consult GmbH

INŻYNIERIA PROCESOWA I ENERGETYKA

W tej kategorii nagradzane są projekty, wykazujące innowacyjność w zakresie cyfryzacji na etapach planowania, projektowania i budowy nowych instalacji przemysłowych, procesowych oraz elektrowni lub ich gruntownej modernizacji. Dotyczy to również bieżących operacji i konserwacji istniejących obiektów oraz może obejmować morskie i lądowe instalacje naftowe i gazowe, przetwarzanie metali i minerałów, zakłady petrochemiczne i chemiczne, energetykę jądrową lub opartą na paliwach kopalnych i źródłach odnawialnych, takich jak lądowa i morska energia wiatrowa. Projekt powinien zademonstrować alternatywne podejście do projektowania, umożliwiające zwiększenie produktywności; wykorzystanie nowych metod budowlanych, innowacyjnego sprzętu lub materiałów dla bardziej zrównoważonego rozwoju; lub przekształcenie procesów podczas eksploatacji w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności.

Źródło obrazu: Shenyang Aluminium & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd.

KOLEJ

W tej kategorii wyróżniane są projekty, wykazujące innowacyjność w zakresie cyfryzacji planowania, projektowania, budowy nowych lub utrzymania, modernizacji lub poprawie wydajności istniejących sieci kolejowych.

Innowacyjność w zakresie cyfryzacji może obejmować alternatywne podejście do projektowania, które pomogło zwiększyć produktywność; zastosowanie nowych metod budowlanych dla bardziej zrównoważonego rozwoju; lub transformację procesów podczas eksploatacji, zapewniającą poprawę niezawodności. Zgłoszenia powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób projekty (niezależnie od ich skali i złożoności) przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników przez zaangażowane organizacje, a w rezultacie przez użytkowników tego kluczowego majątku trwałego.

Źródło obrazu: AECOM Perunding Sdn Bhd

DROGI I AUTOSTRADY

W kategorii tej wyróżnia się projekty, które wykazują doskonałość i innowacje w obszarze cyfryzacji w zakresie planowania, projektowania i inżynierii, budowy, realizacji projektów lub eksploatacji dróg lub autostrad. Zgłoszenia powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób projekty (niezależnie od ich skali i złożoności) przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników przez zaangażowane organizacje, a w rezultacie przez użytkowników tego kluczowego majątku trwałego.

Źródło obrazu: AtkinsRéalis

INŻYNIERIA BUDOWLANA

W kategorii tej wyróżnia się projekty, które wykazują doskonałość i innowacje w obszarze cyfryzacji w pomysłowości, planowaniu, modelowaniu, projektowaniu, analizowaniu, dokumentowaniu i detalowaniu w zakresie dostarczania wysokiej jakości konstrukcji, w tym budynków, obiektów, morskich platform wiertniczych i gazowych oraz fundamentów turbin wiatrowych. Wykorzystanie cyfrowych procesów pracy i cyfrowych bliźniaków w tych projektach znacznie podniesie ich wartość.

Źródło obrazu: Hyundai Engineering

Modelowanie i analiza podpowierzchniowa

W tej kategorii nagradzane są projekty, które wykazały się doskonałością i cyfrowym postępem w geologii, geofizyce, inżynierii geotechnicznej i/lub zarządzaniu geodanymi i informacjami. Szczególna uwaga zostanie poświęcona projektom, które prezentują:

  • pozytywny wpływ na środowisko, społeczność lub gospodarkę;
  • redukują ryzyko;
  • optymalizują projekt dla długotrwałej wydajności.

Źródło obrazu: Arcadis

GEODEZJA I MONITORING

W kategorii tej wyróżnia się projekty, które wykazują doskonałość i innowacje w obszarze cyfryzacji w uchwyceniu obecnego i zmieniającego się stanu majątku trwałego za pomocą modelowania rzeczywistości, mapowania mobilnego, oprzyrządowania i zarządzania danymi z czujników, które umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji w całym cyklu życia majątku trwałego poprzez dodanie cyfrowego kontekstu 4D do projektów infrastrukturalnych, wspierając tworzenie i ciągłą aktualizację bliźniaków cyfrowych infrastruktury, aby lepiej planować, budować i monitorować majątek trwały.

Źródło obrazu: Italferr S.p.A.

Przesył i dystrybucja

Ta kategoria dotyczy projektów użyteczności publicznej, które wykazały doskonałość i postępy w zakresie cyfryzacji na etapach planowania, projektowania, analizy, budowy lub eksploatacji infrastruktury sieciowej. Przykłady obejmują sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu oraz sieci komunikacyjne.

Źródło obrazu: PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Ta kategoria obejmuje projekty, które dzięki oprogramowaniu firmy Bentley wykazują doskonałość i postęp cyfrowy w zakresie planowania, modelowania i analizy, projektowania, budowy, eksploatacji lub konserwacji infrastruktury wodnej, w tym zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, miejskich systemów zaopatrzenia w wodę i jej dystrybucji, kolektorów ścieków/sanitarnych lub systemów kanalizacji ogólnospławnej, systemów kanalizacji burzowej, przepustów, obiektów retencyjnych oraz konstrukcji wylotowych i kanałów. Zgłoszenia powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób dane projekty przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników przez zaangażowane organizacje, a w rezultacie przez użytkowników obsługiwanych przez ten majątek trwały.

Źródło obrazu: Project Controls Cubed LLC