Strona główna / YII / Kategorie

Kategorie

Kategorie

Konkurs Going Digital Awards firmy Bentley System obejmuje kategorie, które wyróżniają najwybitniejsze osiągnięcia roku na wszystkich etapach rozwoju infrastruktury.

Zapoznaj się z poniższymi kategoriami konkursowymi, według których niezależny zespół światowych ekspertów branżowych będzie oceniał projekty.

ikona strzałki skierowana w dół
Mosty i tunele, ikona z grafiką drogi i mostów

Mosty i tunele

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy w zakresie zasobów łączących infrastrukturę naziemną i podziemną.

Zakres kategorii

Zaprezentuj, w jaki sposób Twój projekt poprawił wyniki zaangażowanych organizacji, okolicznych społeczności i środowisk lokalnych.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
WSP AUSTRALIA PTY LTD.
Southern Program Alliance

Budownictwo, ikona z grafiką dźwigu

Budownictwo

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy dzięki wykorzystaniu oprogramowania do zarządzania budową firmy Bentley.

Zakres kategorii

Niezależnie od tego, czy projekt jest w fazie budowy i/lub został ukończony, powinien charakteryzować się lepszymi wynikami opartymi na procesach pracy SYNCHRO. W przypadku korzystania z łączników iModel, należy omówić korzyści dla modeli projektowania/budowy procesów z różnych źródeł.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
LAING O'ROURKE
Projekt usunięcia przejazdu kolejowego SEPA Surrey Hills

Cyfrowa transformacja w przedsiębiorstwie, ikona z grafiką płytki drukowanej

Cyfrowa transformacja w przedsiębiorstwie

Projekty, które prezentują innowacyjność w zakresie współpracy cyfrowej, zarządzania informacjami, mobilności informacji lub zarządzania treścią.

Zakres kategorii

Przedstaw, w jaki sposób cyfrowe procesy pracy zwiększyły przejrzystość, wydajność i współpracę, obejmując planowanie, projektowanie i realizację pojedynczego projektu lub całego portfolio projektów.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
MOTT MACDONALD
Standaryzacja realizacji programów usuwania fosforu dla brytyjskiej branży wodociągowej

Miasta, zespoły budynków, obiekty, ikona z grafiką wielu budynków

Miasta, zespoły budynków, obiekty

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy w całym cyklu życia budynków, lotnisk i zespołów budynków w mieście lub regionie miejskim.

Zakres kategorii

Podkreśl, w jaki sposób w projekcie wykorzystano najnowsze osiągnięcia cyfrowe, aby zapewnić lepsze wyniki, jednocześnie pozytywnie wpływając na otaczające społeczności i środowiska.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
VRAME CONSULT GMBH
Siemensstadt Square — cyfrowy bliźniak dzielnicy w Berlinie

Inżynieria procesowa i energetyka, ikona z grafiką panelu słonecznego, wiatraka i słońca

Inżynieria procesowa i energetyka

Projekty, które prezentują innowacje cyfrowe w całym cyklu życia procesów przemysłowych lub zakładów wytwarzania energii.

Zakres kategorii

Twój projekt powinien prezentować alternatywne podejście do projektowania, w ramach którego zrealizowano co najmniej jedno z poniższych założeń:

  • znaczny wzrost produktywności;
  • poprawa zrównoważonego rozwoju dzięki nowym metodom budowlanym, innowacyjnemu sprzętowi lub materiałom;
  • przekształcone procesy podczas eksploatacji w celu zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności.
Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
SHENYANG ALUMINIUM & MAGNESIUM ENGINEERING & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
Projekt zastosowania cyfrowego bliźniaka elektrolitycznej inżynierii aluminium w Chinalco China Resources 

Kolej, ikona z grafiką torów

Kolej

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy w całym cyklu życia infrastruktury kolejowej.

Zakres kategorii

Twój projekt powinien zawierać prezentować podejście, które pozwoliło zrealizować co najmniej jedno z poniższych założeń:

  • znaczny wzrost produktywności;
  • bardziej zrównoważony rozwój dzięki nowym metodom budowlanym;
  • przekształcone procesy podczas eksploatacji w celu zapewnienia większej niezawodności.
Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
AECOM PERUNDING SDN BHD
Szybki system transportowy Johor Bahru–Singapur

Drogi i autostrady, ikona z grafiką otwartej autostrady

Drogi i autostrady

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy w zakresie planowania, projektowania, budowy, realizacji i eksploatacji dróg lub autostrad.

Zakres kategorii

Zaprezentuj, w jaki sposób Twój projekt przyniósł lepsze wyniki zaangażowanym organizacjom, a co za tym idzie, użytkownikom tego kluczowego majątku trwałego.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
ATKINSRÉALIS
Projekt odcinka autostrady międzystanowej I-70 od Floyd Hill do Veterans Memorial Tunnels   

Inżynieria budowlana, ikona z grafiką złożonej konstrukcji

Inżynieria budowlana

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy w zakresie pomysłowości, planowania, modelowania, analizowania i realizacji wysokiej jakości konstrukcji.

Zakres kategorii

Przedstaw wykorzystanie cyfrowych procesów pracy i cyfrowych bliźniaków w projekcie budowlanym. Konstrukcje te obejmują budynki, obiekty, morskie platformy naftowe i gazowe oraz fundamenty turbin wiatrowych.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
HYUNDAI ENGINEERING
Zautomatyzowane projektowanie konstrukcji budowlanych i architektonicznych za pomocą STAAD API

Modelowanie i analiza podpowierzchniowa, ikona z grafiką schematu wykopu

Modelowanie i analiza podpowierzchniowa

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy w geologii, geofizyce, inżynierii geotechnicznej i zarządzaniu geodanymi.

Zakres kategorii

Szczególna uwaga zostanie poświęcona projektom, które wykazują pozytywny wpływ na środowisko, społeczność lub gospodarkę, zmniejszają ryzyko lub optymalizują projekt pod kątem długotrwałej wydajności.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
ARCADIS
Most South Dock

Geodezja i monitoring, ikona z grafiką narzędzia geodezyjnego

Geodezja i monitoring

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy w zakresie modelowania rzeczywistości, mapowania mobilnego, oprzyrządowania i zarządzania danymi z czujników.

Zakres kategorii

Udowodnij sukces swojego projektu, prezentując praktyczne, oparte na danych szczegółowe informacje dotyczące monitorowania, które zostały wykorzystane w cyfrowych bliźniakach infrastruktury w całym cyklu życia majątku trwałego, aby podejmować świadome decyzje.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
ITALFERR S.P.A.
Cyfrowy bliźniak do monitoringu strukturalnego Bazyliki św. Piotra

Przesył i dystrybucja, ikona z grafiką masztu telekomunikacyjnego

Przesył i dystrybucja

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy na etapach planowania, projektowania, analizy, budowy lub eksploatacji infrastruktury sieciowej.

Zakres kategorii

Zgłoś swój innowacyjny projekt związany z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej lub gazu oraz sieciami telekomunikacyjnymi.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
POWERCHINA HUBEI ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD.
Aplikacja cyfrowa dla całego cyklu życia w projekcie podstacji Xianning Chibi 500kV

Wodociągi i kanalizacja, ikona z grafiką rury i płynącej wody

Wodociągi i kanalizacja

Projekty, które prezentują postęp cyfrowy w całym cyklu życia całej infrastruktury wodnej.

Zakres kategorii

Wyjaśnij w jaki sposób Twój projekt przyniósł lepsze wyniki zaangażowanym organizacjom, a co za tym idzie, społecznościom obsługiwanym przez ten majątek trwały.

Nagroda lub trofeum, ikona

Zwycięzca konkursu Going Digital Awards 2023:
PROJECT CONTROLS CUBED LLC
Projekt EchoWater

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.