Strona główna / YII / Kategorie

Kategorie

Kategorie

Bentley System’s Going Digital Awards feature categories that honor the year’s best achievements across all stages of infrastructure development.

Explore the award categories below and nominate your infrastructure project to be judged by an independent panel of global industry experts.

Extended Deadline April 29 

ikona strzałki skierowana w dół
Mosty i tunele, ikona z grafiką drogi i mostów

Mosty i tunele

Projekty nominowane w kategorii Mosty i tunele prezentują postęp cyfrowy w całym cyklu ich życia. Nominacje powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób projekty (niezależnie od ich skali i złożoności lub tego, czy są nowe lub stanowią aktualizację istniejącego projektu) przyczyniły się do poprawy wyników danej organizacji, jakości życia okolicznych społeczności i ochrony środowiska w rejonie mostu i tunelu.

Budownictwo, ikona z grafiką dźwigu

Budownictwo

Construction project nominations demonstrate digital advancements through using SYNCHRO solutions alone or in combination with other software. Nominations should be in the construction phase and/or completed and include results on current or completed construction progress. They must also include improved project results driven by SYNCHRO workflows. If using iModel connectors, discuss benefits on the process design/construction models from various sources.

Cyfrowa transformacja w przedsiębiorstwie, ikona z grafiką płytki drukowanej

Cyfrowa transformacja w przedsiębiorstwie

Projekty nominowane w kategorii Cyfrowa transformacja w przedsiębiorstwie prezentują innowacje w zakresie współpracy cyfrowej, zarządzania informacjami, mobilności informacji lub zarządzania treścią poprzez wdrażanie cyfrowych procesów pracy w celu poprawy wyników. Nominacje powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób te cyfrowe procesy pracy zwiększyły przejrzystość, wydajność i współpracę, obejmując planowanie, projektowanie i realizację pojedynczego projektu lub całego portfolio projektów.

Miasta, zespoły budynków, obiekty, ikona z grafiką wielu budynków

Miasta, zespoły budynków, obiekty

Projekty nominowane w kategorii Miasta, zespoły budynków, obiekty prezentują postęp cyfrowy w infrastrukturze w całym cyklu życia budynków komercyjnych i mieszkalnych, lotnisk oraz kampusów edukacyjnych i rządowych, a także dla całego miasta lub regionu miejskiego. Nominacje powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób projekty (niezależnie od ich skali i złożoności) wykorzystały najnowsze osiągnięcia cyfrowe, aby zapewnić lepsze wyniki, jednocześnie pozytywnie wpływając na otaczające społeczności i środowiska.

Inżynieria procesowa i energetyka, ikona z grafiką panelu słonecznego, wiatraka i słońca

Inżynieria procesowa i energetyka

Projekty nominowane w kategorii Inżynieria procesowa i energetyka prezentują innowacje cyfrowe w całym cyklu życia procesów przemysłowych lub zakładów wytwarzania energii. Nominacje powinny przedstawiać alternatywne podejście do projektowania, umożliwiające zwiększenie produktywności; wykorzystanie nowych metod budowlanych, innowacyjnego sprzętu lub materiałów dla bardziej zrównoważonego rozwoju; lub przekształcenie procesów podczas eksploatacji w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności.

Kolej, ikona z grafiką torów

Kolej

Projekty nominowane w kategorii Kolej prezentują postęp cyfrowy w całym cyklu życia infrastruktury kolejowej. Innowacje te obejmują alternatywne podejście do projektowania, umożliwiające zwiększenie produktywności; wykorzystanie nowych metod budowlanych dla bardziej zrównoważonego rozwoju; lub przekształcenie procesów podczas eksploatacji w celu poprawy niezawodności. Nominacje powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób projekty (niezależnie od ich skali i złożoności) przyniosły lepsze wyniki.

Drogi i autostrady, ikona z grafiką otwartej autostrady

Drogi i autostrady

Projekty nominowane w kategorii Drogi i autostrady prezentują postęp cyfrowy w infrastrukturze w zakresie planowania, projektowania i inżynierii, budowy, realizacji projektów lub eksploatacji dróg lub autostrad. Nominacje powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób projekty (niezależnie od ich skali i złożoności) przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników przez zaangażowane organizacje, a w rezultacie przez użytkowników tego kluczowego majątku trwałego.

Inżynieria budowlana, ikona z grafiką złożonej konstrukcji

Inżynieria budowlana

Projekty nominowane w kategorii Inżynieria budowlana prezentują doskonałość i postęp cyfrowy w zakresie pomysłowości, planowania, modelowania, projektowania, analizowania, dokumentowania i detalowania w realizacji wysokiej jakości konstrukcji. Konstrukcje te obejmują budynki, obiekty, morskie platformy naftowe i gazowe oraz fundamenty turbin wiatrowych. Wykorzystanie cyfrowych procesów pracy i cyfrowych bliźniaków w tych projektach znacznie podniesie ich wartość.

Modelowanie i analiza podpowierzchniowa, ikona z grafiką schematu wykopu

Modelowanie i analiza podpowierzchniowa

Projekty nominowane w kategorii Modelowanie i analiza podpowierzchniowa prezentują postęp cyfrowy w infrastrukturze w zakresie geologii, geofizyki, inżynierii geotechnicznej i/lub zarządzania geodanymi i informacjami. Szczególna uwaga zostanie poświęcona projektom, które wykazują pozytywny wpływ na środowisko, społeczność lub gospodarkę, zmniejszają ryzyko lub optymalizują projekt pod kątem długotrwałej wydajności.

Geodezja i monitoring, ikona z grafiką narzędzia geodezyjnego

Geodezja i monitoring

Projekty nominowane w kategorii Geodezja i monitoring prezentują doskonałość i postęp cyfrowy w zakresie rejestrowania majątku trwałego przy użyciu modelowania rzeczywistości, mapowania mobilnego, oprzyrządowania i zarządzania danymi z czujników. Nominacje powinny również uwzględniać monitorowanie majątku trwałego poprzez przekształcanie danych w wartościowe informacje na potrzeby cyfrowych bliźniaków infrastruktury w całym cyklu życia majątku trwałego w celu podejmowania świadomych decyzji.

Przesył i dystrybucja, ikona z grafiką masztu telekomunikacyjnego

Przesył i dystrybucja

Projekty nominowane w kategorii Przesył i dystrybucja prezentują postęp cyfrowy w infrastrukturze w zakresie planowania, projektowania, analizy, budowy lub eksploatacji infrastruktury sieciowej. Przykłady obejmują sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu oraz sieci telekomunikacyjne.

Wodociągi i kanalizacja, ikona z grafiką rury i płynącej wody

Wodociągi i kanalizacja

Projekty nominowane w kategorii Wodociągi i kanalizacja prezentują postęp cyfrowy w całym cyklu życia całej infrastruktury wodnej. Nominacje powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób projekty przyniosły lepsze wyniki zaangażowanym organizacjom, a co za tym idzie, społecznościom obsługiwanym przez ten majątek trwały.

Celebrate Infrastructure Delivery & Performance Excellence

Konferencja Year in Infrastructure i gala konkursu Going Digital Awards 2024

Nominate a project for the most prestigious awards in infrastructure! Extended deadline to enter is April 29th.