Strona główna / Aktualności / Według nowego raportu, geoinżynierowie zajmujący się infrastrukturą lądową są gotowi na przyjęcie chmury

Według nowego raportu, geoinżynierowie zajmujący się infrastrukturą lądową są gotowi na przyjęcie chmury

Według nowego raportu, geoinżynierowie zajmujący się infrastrukturą lądową są gotowi na przyjęcie chmury

Raport podkreśla, że praktyki zarządzania danymi są czasochłonne, a dane są rozproszone w odizolowanych „silosach"

Komunikat informacyjny

19 lipca 2023 r.

CHRISTCHURCH, NOWA ZELANDIA — Seequent, spółka Bentley zajmująca się strukturami podziemnymi, ogłosiła dziś wyniki najnowszego raportu dotyczącego zarządzania danymi geoprzestrzennymi, który analizuje trendy, wyzwania i możliwości związane z danymi geologicznymi.

Jo Knight, dyrektor ds. klientów w Seequent, powiedziała: „W miarę jak projekty infrastruktury lądowej stają się coraz większe, a budżety stają się coraz bardziej napięte, ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby organizacje czerpały większą wartość ze swoich danych. Naszym celem jest, aby raport Geoprofessionals Data Management Report rzucił światło na powszechne i pojawiające się wyzwania wśród społeczności zajmujących się badaniami podpowierzchniowymi, abyśmy mogli wspólnie im sprostać. Jest to inicjatywa, do której Seequent podchodzi z pasją i która trwa już ponad 12 lat".

Raport ujawnił, że w całym sektorze cywilnym istnieje niezwykle wysoki poziom gotowości do przyjęcia technologii chmury, ponieważ aż 85% respondentów zadeklarowało, że są na to gotowi — co stanowi najwyższy wynik spośród wszystkich branż geoinżynieryjnych objętych badaniem. Pomimo pozytywnych prognoz, w raporcie zidentyfikowano bariery utrudniające pełne wykorzystanie potencjału chmury. Kwestia niezawodności, brak umiejętności/zdolności oraz koszty zostały zidentyfikowane jako główne przeszkody. Ponadto, wielu respondentów stwierdziło, że dostęp do Internetu był poważnym wyzwaniem.

Na ankietę odpowiedziało ponad 700 geoinżynierów z sektorów zajmujących się pracami podpowierzchniowymi, w tym 120 specjalistów inżynierii lądowej. Wśród pozostałych respondentów znaleźli się przedstawiciele sektora wydobywczego, energetycznego i ochrony środowiska. Raport ten jest jedynym tego rodzaju.

Inne ustalenia dotyczące branży budowlanej.

  • Aż 67% pracowników branży budowlanej przyznaje, że posiada dane zorganizowane w różnych systemach, co wskazuje na brak centralizacji. Raport podkreśla również znaczną ilość czasu poświęcanego na zarządzanie danymi, przy czym 24% respondentów poświęca na to więcej niż 30% swojego czasu w pracy.
  • Faktycznie, stwierdzono, że praktyki zarządzania danymi w sektorze budowlanym pozostają w tyle w porównaniu do innych sektorów. Tylko 13% respondentów zgłosiło posiadanie ustalonej struktury zarządzania danymi, w wyraźnym kontraście do sektora wydobywczego, gdzie wynosi to 39%.
  • Raport ujawnił jednak również obiecującą statystykę — 35% respondentów wskazało, że zamierza wdrożyć ramy zarządzania danymi w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy.
  • Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, 17% respondentów stwierdziło, że nie ma dostępu do niezbędnych danych, choć liczba ta była niższa w porównaniu z innymi branżami.
  • W kwestii wdrażania technologii, 41% pracowników branży budowlanej uważa się za wczesnych użytkowników nowych technologii, co sugeruje gotowość do przyjmowania innowacji.

Pat McLarin, dyrektor segmentu budownictwa lądowego w Seequent, skomentował: „Raport jest fascynującą lekturą i rzuca ostre światło na braki w zarządzaniu danymi w sektorze budowlanym. Dodatkowo podkreśla znaczenie i pilną potrzebę wdrożenia solidnych praktyk zarządzania danymi, które są oparte na cyfrowych procesach pracy.

Pocieszające jest to, że istnieje gotowość do przyjęcia innowacyjnych technologii i duży apetyt na zmiany. Rozwiązania oparte na chmurze poczyniły znaczne postępy pod względem efektywności kosztowej i niezawodności, a my musimy zrobić więcej, aby zaprezentować ich łatwość wdrożenia w sektorze budowlanym".

Raport Geoprofessionals Data Management Report ma już swoją szóstą edycję. Prace terenowe podjęto w maju 2023 roku, uzyskując łącznie 704 odpowiedzi. Najwyższy wskaźnik odpowiedzi pochodził z obu Ameryk, a branża budowlana stanowiła 17% wszystkich respondentów.

Przeczytaj raport firmy Seequent — Geoprofessionals Data Management Report, wydanie szóste

-KONIEC-

O firmie Seequent

Seequent tworzy wiodące na świecie oprogramowanie podpowierzchniowe, pomagając lepiej zrozumieć Ziemię w celu zapewnienia lepszego świata dla wszystkich.

Nieustannie rozwijamy pionierską technologię, aby przekształcić sposób pracy geoinżynierów, eliminując przeszkody w zrozumieniu wyzwań związanych z formami terenu poprzez łączenie zespołów z niezbędnymi narzędziami.

Codziennie nasi klienci w ponad 100 krajach pracują nad bardziej zrównoważonym wykorzystaniem zasobów mineralnych, projektowaniem i budową lepszej infrastruktury, ochroną środowiska, pozyskiwaniem energii odnawialnej oraz pomagają w rozwiązaniu historycznych wyzwań, takich jak zanieczyszczenie wód gruntowych i starzejąca się infrastruktura.

Nasze zintegrowane oprogramowanie do modelowania form terenu, zarządzania geodanymi i współpracy zespołowej umożliwia klientom uzyskanie pełniejszego obrazu Ziemi, ponieważ lepsze zrozumienie gwarantuje trafniejsze decyzje — dla ludzi i dla planety.

Seequent, z siedzibą w Nowej Zelandii i globalnym zasięgiem, jest spółką Bentley zajmującą się strukturami podziemnymi. Razem pomagamy budować bardziej odporny świat. www.seequent.com

Newsroom: https://www.seequent.com/company/news-media/

Seequent na LinkedInie i Twitterze.

Kontakt z prasą:

Liz Crawshaw, Seequent, [email protected], 0064224610899