Strona główna / Ład korporacyjny w ramach ESG

Ład korporacyjny w ramach ESG

Ład korporacyjny

Firma Bentley działała z powodzeniem przez 36 lat przed wejściem na giełdę w 2020 r., wykazując silne zaangażowanie w skuteczne zarządzanie. Jako spółka publiczna ustanowiliśmy odpowiedzialność w zakresie ESG na poziomie zarządu, stworzyliśmy wielofunkcyjny Komitet Sterujący złożony z kadry kierowniczej firmy Bentley oraz sformalizowaliśmy rygorystyczne zasady polityki ESG i ujawniania informacji.

Oglądaj filmy o oprogramowaniu Bentley w serwisie YouTube

Ramy działania

 • Etyka i zgodność z przepisami
 • Etyka i zgodność z przepisami

  Firma Bentley ustanawia wysokie standardy dla naszych współpracowników po to, żeby działali w uczciwy sposób i przestrzegali wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji. Nasz kodeks postępowania szczegółowo określa standardy oraz systemy etyki biznesowej i zgodności z przepisami.

  Zbliżenie na uścisk dłoni
 • Bezpieczeństwo i prywatność danych
 • Bezpieczeństwo i prywatność danych

  Jako globalna firma zajmująca się dostarczaniem oprogramowania jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych naszych użytkowników i pracowników. Szanowanie ich decyzji ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Centrum zaufania firmy Bentley zawiera szczegółowe informacje na temat naszych wiodących programów bezpieczeństwa danych oraz systemów, standardów i zasobów zabezpieczających nasze środowisko cyfrowe. Nasz Program dotyczący odpowiedzialnego ujawniania informacji obejmuje szczegółowe instrukcje dotyczące zgłaszania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem danych.

  Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Ład korporacyjny w ramach ESG
 • Ład korporacyjny w ramach ESG

  W firmie Bentley wierzymy w zintegrowane, formalne podejście do nadzoru i strategii ESG. Nasza Rada Dyrektorów utworzyła Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, który zapewnia formalny nadzór nad ESG. Firma Bentley utworzyła również wewnętrzny Komitet Sterujący ESG składający się z kadry kierowniczej wszystkich głównych grup funkcjonalnych, który spotyka się regularnie w celu planowania i realizacji strategii ESG, ujawniania informacji i raportowania.

  ludzie patrzący na dokumenty na stole

Etyka i zgodność z przepisami

Firma Bentley ustanawia wysokie standardy dla naszych współpracowników po to, żeby działali w uczciwy sposób i przestrzegali wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji. Nasz kodeks postępowania szczegółowo określa standardy oraz systemy etyki biznesowej i zgodności z przepisami.

Zbliżenie na uścisk dłoni

Bezpieczeństwo i prywatność danych

Jako globalna firma zajmująca się dostarczaniem oprogramowania jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych naszych użytkowników i pracowników. Szanowanie ich decyzji ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Centrum zaufania firmy Bentley zawiera szczegółowe informacje na temat naszych wiodących programów bezpieczeństwa danych oraz systemów, standardów i zasobów zabezpieczających nasze środowisko cyfrowe. Nasz Program dotyczący odpowiedzialnego ujawniania informacji obejmuje szczegółowe instrukcje dotyczące zgłaszania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem danych.

Bezpieczeństwo cyfrowe

Ład korporacyjny w ramach ESG

W firmie Bentley wierzymy w zintegrowane, formalne podejście do nadzoru i strategii ESG. Nasza Rada Dyrektorów utworzyła Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, który zapewnia formalny nadzór nad ESG. Firma Bentley utworzyła również wewnętrzny Komitet Sterujący ESG składający się z kadry kierowniczej wszystkich głównych grup funkcjonalnych, który spotyka się regularnie w celu planowania i realizacji strategii ESG, ujawniania informacji i raportowania.

ludzie patrzący na dokumenty na stole

Zróżnicowana i globalna organizacja

Zarząd

Formalny nadzór nad kwestiami ESG należy do obowiązków Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju. Komitet spotyka się co kwartał w celu oceny strategii i wyników firmy w zakresie ESG.

Kadra kierownicza

Kadra kierownicza firmy Bentley ponosi odpowiedzialność operacyjną za strategię ESG i jej wdrażanie, a także za wyniki w zakresie celów i zadań ESG.

Komitet Sterujący ESG

Firma Bentley utworzyła Komitet Sterujący ESG składający się z kluczowych, obejmujących więcej niż jeden dział menedżerów, którzy spotykają się regularnie w celu stymulowania postępów w zakresie strategii, sprawozdawczości i inicjatyw ESG.

Piramida kadry kierowniczej
Turbiny wiatrowe w lesie

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju

Firma Bentley ustanowiła odpowiedzialność i nadzór nad ESG na poziomie zarządu poprzez Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, w skład którego wchodzą niezależni dyrektorzy firmy Bentley Systems. Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju spotyka się regularnie w celu przeglądu i zatwierdzenia strategii ESG firmy oraz planów sprawozdawczych, a także bezpośrednio koordynuje swoje działania z kierownictwem Komitetu Sterującego ESG – kadrą wykonawczą wszystkich grup funkcjonalnych w firmie Bentley.

Odwiedź Centrum danych ESG

Centrum danych ESG zapewnia bezpośredni dostęp do naszego raportu rocznego, oświadczenia dla akcjonariuszy i innych raportów, a także do powiązanych dokumentów i stron internetowych na temat ochrony środowiska, aspektów społecznych i ładu korporacyjnego. Stanowi kompleksowe i pełne zestawienie naszych najnowszych publikacji w zakresie ESG.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.